ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε διαβούλευση η πρόταση για δημιουργία νέας Bιομηχανικής περιοχής κοντά στο Βελεστίνο

Η ανακοίνωση του Δήμου Ρήγα Φεραίου για τη δημιουργία νέου τύπου Bιομηχανικής περιοχής (Πρότυπης Περιοχής Κυκλικής Βιο-οικονομίας όπως αναφέρεται) που θα βρίσκεται κοντά και στο Βελεστίνο - Τι αναφέρεται για την Επιτροπή που συστάθηκε - Στα τέλη Αυγούστου είχε ανακοινωθεί πως θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα παρθεί η απόφαση
Σε διαβούλευση η πρόταση για δημιουργία νέας Bιομηχανικής περιοχής κοντά στο Βελεστίνο
 
Αναλυτικά, οι προτάσεις από την ΕΤΒΑ - Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα
Όπως είχε γίνει γνωστό στις 6 Ιουνίου για τα δύο οικόπεδα στον Άγιο Γέωργιο (7.000 στρ.) και το Αερινό (234 στρ.) προτείνεται η συνδυαστική αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός νέου τύπου βιομηχανικής περιοχής, όπως αναφέρεται μίας Πρότυπης Περιοχής Κυκλικής Βιο-οικονομίας.
 
Η μελέτη που παρουσιάστηκε προτείνει τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου με βιομηχανική και ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατροφικής τεχνολογίας στον Άγιο Γεώργιο και Μικτό Εμπορευματικό Κέντρο προσανατολισμένο στην διακίνηση αγροτοκτηνοτροφικών και διατροφικών προϊόντων στο Αέρινο με συνδυαστική τους αξιοποίηση και δημιουργία μίας νέου τύπου Βιο-Οικονομικής βιομηχανικής περιοχής.
 
Η ανακοίνωση του Δήμου - Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής πρτοάσεων από δημότες οι φορείς
 
Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την 6η Ιουνίου 2022 όπου παρουσιάστηκαν οι προτάσεις και η μελέτη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου και κατόπιν διερεύνησης από τις υπηρεσίες του Δήμου των δυνατοτήτων αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στα προτεινόμενα δημοτικά ακίνητα, σε Αερινό και Άγιο Γεώργιο, τίθεται από σήμερα σε διαβούλευση απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Σχέδιο της μελέτης με τις προτάσεις της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για την αξιοποίηση των υπό εξέταση ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου
 
Για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, την προστασία του περιβάλλοντος και για τον συντονισμό όλων των προτάσεων που θα κατατεθούν, έχει συσταθεί επιτροπή η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:
- τον Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτριο Νασίκα
- τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου κ. Χαράλαμπο Πάσχο
- τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αερινού κ. Κώστα Μπλέτσα
- την Πρόεδρο της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου κ. Ράνια Γκουρίτσα
- τον Δ/ντη Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου κ. Θωμά Χρόνη
- την Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αποστολία Κατσιούρα
- τον Νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Δημήτριο Γούση
 
Η επιτροπή θα κινηθεί με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, στοχεύοντας στο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τους δημότες και το Δήμο μας όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.
 
Η Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί θα αποφασίσει, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και θα εξετάσει ειδικά θέματα όπως:
α) οφέλη ή επιβαρύνσεις για την τοπική κοινωνία
β) προστασία του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τις κατηγορίες και το είδος των
βιομηχανικών μονάδων που θα εγκατασταθούν
γ) τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν μακροπρόθεσμα για τους δημότες και τον Δήμο
μας
 
Τα συμπεράσματα της επιτροπής, κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, θα παρουσιαστούν στις δύο τοπικές κοινότητες μέσω των Τοπικών Συμβουλίων, ώστε στην συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την τελική απόφαση, ενσωματώνοντας τα συμπεράσματα της διαβούλευσης των τοπικών κοινωνιών και των φορέων της περιοχής.
 
Η ενεργή συμμετοχή σας, φορέων και πολιτών, είναι καθοριστική ώστε να χαραχθεί η στρατηγική και η δράση του Δήμου σε αναπτυξιακά θέματα του τόπου μας.
 
Το σχέδιο της μελέτης καθώς και οι προτάσεις της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου Ρήγα Φεραίου : www.rigas-feraios.gr ώστε κάθε φορέας ή δημότης να έχει πρόσβαση σε αυτό.
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
 
Οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με τη διαβούλευση για την προοπτική αξιοποίησης ακινήτων στον Δήμο Ρήγα Φεραίου είτε από φορέα είτε από δημότη μπορεί να αποσταλεί στο email του Δήμου Ρήγα Φεραίου: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr.