ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μελέτη προσαρμογής της Κάρλας στην κλιματική αλλαγή

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν στον Βόλο οι εταίροι του έργου με τίτλο «Κάρλα κλίμα-γη-ύδωρ-Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων».
Μελέτη προσαρμογής της Κάρλας στην κλιματική αλλαγή

Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι το έργο εστιάζει στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίζει η περιοχή της λίμνης Κάρλας ενόψει της κλιματικής αλλαγής σε ό,τι αφορά στις χρήσεις γης και τους υδάτινους πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να εκπονηθεί μελέτη που θα προτείνει δράσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κάρλας για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Παράλληλα, θα διοργανωθεί θερινό σχολείο, με θέμα τα μέτρα προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο εκπρόσωπος της ΚοινΣεπ «Δράση και Ενέργεια», περιβαλλοντολόγος Βαγγέλης Θέος, υπεύθυνος υλοποίησης και Συντονιστής του Έργου, ενώ από πλευράς του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Κερασιωτών Πηλίου συμμετείχαν η Ελένη Παπαδημητροπούλου, χημικός, πρόεδρος και ο Δημήτρης Οικονομίδης, φυσιογνώστης, υπεύθυνος του «Κέντρου Έρευνας και Προστασίας της αυτοφυούς Ορχιδέας στο Βόρειο Πήλιο».

Φορείς υλοποίησής του έργου είναι η ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια» (συντονιστής εταίρος), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου, οι οποίοι στοχεύουν στην προστασία των οικοσυστημάτων.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός - συντονισμός των φορέων για το 2022, ο οποίος προβλέπει δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε αγρότες, γεωπόνους, και επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα σε θέματα νέων τεχνολογιών για την αειφορική καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Το έργο έχει εγκριθεί προς υλοποίηση, μέσα από ιδιαίτερα απαιτητικές και ανταγωνιστικές διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023, αποδεικνύοντας ότι η στενή συνεργασία μεταξύ συμπληρωματικών κοινωνικών εταίρων,όπως είναι το Πανεπιστήμιο και η Κοινωνία των Πολιτών, οδηγεί σε πρόοδο, όχι μόνο της επιστήμης, αλλά και της δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης.