ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημιουργία Δικτύου Πρόληψης - Δομών Υγείας

Άρθρο του Ιωάννη Σκρίμπα, υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου Νομού Μαγνησίας με τον Νίκο Τσιλιμίγκα και το συνδυαμό "Η Θεσσαλία στην καρδιά μας"
Δημιουργία Δικτύου Πρόληψης - Δομών Υγείας

Δημιουργία Δικτύου Πρόληψης - Δομών Υγείας.

Η πλειονότητα των πολιτών σε εθνικό επίπεδο, έρχεται πιο συχνά σε επαφή με τις δομές και παροχές των Δευτεροβάθμιων Φροντίδων Υγείας το Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως αυτό εισήχθη από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1983. Τι συνιστά τις Δευτεροβάθμιες Φροντίδες Υγείας; οι Νοσοκομειακές μονάδες. Πλήθος κόσμου, ασφαλισμένου και μη, προσέρχεται στα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων, ελλείψει εναλλακτικών λύσεων περίθαλψης ή και αρχικής διάγνωσης. Το "κενό" του συστήματος, λέγεται Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ως τι μπορεί να οριστεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας; ως βαθμίδα που περιλαμβάνει τα Κέντρα Υγείας των Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), ο νεοεισαχθείς θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού κλ.π. Σύμφωνα με το υπάρχον πρόγραμμα, οι ΤΟΜΥ, θα λειτουργούν ως η πρώτη βαθμίδα της ΠΦΥ, και η δεύτερη θα αποτελείται από τα Κέντρα Υγείας. Ουσιαστικά, οι Τοπικές Ομάδες Υγείας, θα λειτουργούν στους Δήμους με μικρές ομάδες προσωπικού και συγκεκριμένο αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών προς εξυπηρέτηση, ώστε η λειτουργία τους να αποδίδει και να μην αντιμετωπίζει συμφόρηση. Στόχος τους, η πρόληψη και αντιμετώπιση μικρών, μη απειλητικών για τη ζωή, ζητημάτων υγείας.

Η εγγραφή στα ΤΟΜΥ, γίνεται με γεωγραφικά κριτήρια, λειτουργώντας με τις αρχές της "οικογενειακής ιατρικής" - όπως ακριβώς συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία με τους GP. Ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού, θα λειτουργεί παράλληλα, ενώ εκείνος θα αναλαμβάνει την πλοήγηση των ενδιαφερομένων ανά υπηρεσία και ενημέρωση για το πού πρέπει να απευθυνθούν.

Παράλληλα, υπό παρόμοιο καθεστώς λειτουργούν τα Κέντρα Πρόληψης Υγείας των Δήμων και Κοινοτήτων, ΚΕΠ Υγείας, που στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με ζητήματα υγείας, αλλά και σε δράσεις προληπτικής ιατρικής. Το ΚΕΠ Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο οποίο υπήρξα και Πρόεδρος, διοργάνωσε πλήθος δράσεων και εκστρατείες πρόληψης καθώς και διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.

Δυστυχώς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχει ενθαρρύνει επαρκώς τους Δήμους με εγκυκλίους και ενημερωτικές δράσεις προκειμένου να υιοθετήσουν το θεσμό των ΚΕΠ Υγείας στο σύνολο τους. Στον αντίποδα και με γνώμονα τόσο την εξυγίανση της Δευτεροβάθμιας, αλλά και την υγεία των πολιτών, ο συνδυασμός μας στοχεύει στην άμεση οργάνωση και επάνδρωση των ΚΕΠ Υγείας, που θα λειτουργήσουν σε συνεργασία με τα ΤΟΜΥ προκειμένου να αποσυμφορήσουν ουσιαστικά τα Νοσοκομεία μέσα από ένα δίκτυο συνδυασμένης πρόληψης, δράσης και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας που θα μπορούσαν να κοστίσουν ζωές απασχολώντας τα ΤΕΠ των νοσοκομείων.

Επικουρικά, ομιλίες, ημερίδες αλλά και δράσεις προληπτικής ιατρικής κι εξετάσεων με τη συμβολή και συνεργασία πολιτιστικών συλλόγων και ομάδων υγείας, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του θεσμού των ΚΕΠ Υγείας που ως τώρα έχουν συνδράμει σημαντικά στη δημόσια υγεία, με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας και της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας.

Το όραμα μας για την υγεία, ευνοείται σημαντικά από την υπάρχουσα νομοθεσία για τον εξορθολογισμό της. Θα βρισκόμασταν σε πιο ευνοϊκή θέση αν μέχρι σήμερα, η ηγεσία της Περιφέρειας είχε ενδιαφερθεί ενεργά για την υλοποίηση του προγράμματος του Υπουργείου, ωστόσο εκεί βρίσκεται και το προσωπικό μας στοίχημα με την Περιφέρεια, στην υπέρβαση και την ουσιαστική πρόοδο, που σε αυτή την περίπτωση, περνά μέσα από την Υγεία - το πιο θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό.

Σκρίμπας Γιάννης

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Μαγνησίας- υποψήφιος περιφερειάρχης Νίκος Τσιλιμίγκας