ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Τεχνικό Γραφείο ecoΔΟΜΕΙΝ

Η τεχνική εταιρεία ecoΔΟΜΕΙΝ αποτελείται από το Νικόλαο Αλεξίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, και τη Ντιάνα Λουτς, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

Η επιχείρηση συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2013 και βρίσκεται επί της οδού Ρήγα Φεραίου (πεζόδρομος) στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Οι δραστηριότητες του γραφείου περιλαμβάνουν:

· Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

· Στατικές και αρχιτεκτονικές μελέτες

· Μελέτες εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

· Ενεργειακές μελέτες

· Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

· Κατασκευή και επίβλεψη έργων

· Μηχανολογικές μελέτες

· Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

· Μελέτες πυρασφάλειας

· Τακτοποιήσεις- Νομιμοποιήσεις

· Τοπογραφικά

Ο Νικόλαος Αλεξίου είναι Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Τ.Ε.Ι. Σερρών και Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).
Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Υδραυλική Μηχανική». Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2011.

Η Ντιάνα Λουτς είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).
Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη». Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2013.

Πληροφορίες

Τεχνικό Γραφείο ecoΔΟΜΕΙΝ
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 74, πεζόδρομος Βελεστίνου
Πόλη: Βελεστίνο
Τηλέφωνο: 2425023835
Κινητό: 6974949148 (Νίκος Αλεξίου) - 6983623132 (Ντιάνα Λουτς)
Email: alexiou_nikos@yahoo.gr