ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γενική Συνέλευση κι Εκλογές στην "Ενοδία"

Γενική Συνέλευση κι Εκλογές στην "Ενοδία"
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ "ΕΝΟΔΙΑ"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νεολαίας  "ΕΝΟΔΙΑ" προσκαλεί τα μέλη του και όσους επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του, να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση της "ΕΝΟΔΙΑΣ", η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΚΑΠΗ στον πεζόδρομο Βελεστίνου στις 08 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών του Συλλόγου για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και  Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα αμέσως μετά το πέρας της Γενικής Συνελεύσεως και θα διαρκέσει από τις 20.00 έως τις 22.00. 

Εγγραφές νέων μελών θα πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας. 

Η εκλογική διαδικασία γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι:

1) είναι εγγεγραμμένα ή θα εγγραφούν μέλη του Συλλόγου και

2) είναι ηλικίας 18-40 ετών.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ  στο τηλέφωνο: 6947779786.

Πιο διαβασμένα