ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Προβάλλονται στα Village Cinemas

Το πρόγραμμα προβολών στα Village Cinemas του Βόλου από 30 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου
Προβάλλονται στα Village Cinemas

 

Aναλυτικά:

Αίθουσα 1.

JURASSIC WORLD: ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 20.30

Αίθουσα 2.

ELVIS

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 21.10

ΟΥΠΣ 2! Ο ΝΩΕ ΞΑΝΑ ΕΦΥΓΕ (ΜΕΤΑΓΛ)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 19.00 (μεταγλ)

Αίθουσα 3.

 

LIGHTYEAR (ΜΕΤΑΓΛ)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 19.20 (μεταγλ)

TOP GUN: MAVERICK

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 21.40

Αίθουσα 4.

 

ΝΕΚΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 20.00‑22.20