ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 30 Ιουνίου και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου
Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Λήψη απόφασης για την βράβευση της κας Αμούντζα Σοφίας, με καταγωγή από το Βελεστίνο, για την καινοτομία της «Ολιστική ζωή στην Ελλάδα». Ένας διαφορετικός τρόπος να ζεις.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση χαρακτηρισμού της Κοινότητας Καναλίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ως «ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ»  και την  υποβολή της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  και του  φακέλου με τα  Στοιχεία και Ντοκουμέντα ,  στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
 3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση προσαρμογής της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη λειτουργία του ως Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν.4555/2018, σύμφωνα και με την  Απόφαση Δημάρχου Σύμφωνη Γνώμη  του Δημάρχου.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022 , του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Α.Ο.Ε. 81-2022) .
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 του Δήμου Ρήγα Φεραίου . (Α.Ο.Ε. 90-2022)
 6. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση της 173-2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , με θέμα :«Έγκριση υποχρεωτικού ανοίγματος  τραπεζικού  λογαριασμού,  ταμειακής διαχείρισης του  Δήμου Ρήγα Φεραίου , στην Τράπεζα Ελλάδος & ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του   λογαριασμού», ως προς το όνομα  αναπληρωτή υπολόγου.
 7. Λήψη απόφασης για το κλείσιμο αδρανών λογαριασμών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στην Τράπεζα Πειραιώς.
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρησης χρήσης χώρου της Κεντρικής Πλατείας Ριζομύλου , στον Πολιτιστικό – Αθλητικό Σύλλογο Ριζομύλου «Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ» , για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «12ο Αντάμωμα των Φίλων της  Παράδοσης» την Παρασκευή 19η Αυγούστου 2022.  (Σχετική η 4-2022 Απόφαση Κοινότητας Ριζομύλου).
 9. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της ετήσιας εμποροπανήγυρης Βελεστίνου . (σχετική η 21/2022 Απόφαση Κοινότητας Βελεστίνου) .
 10. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση δύο (2) απινιδωτών , στην Κοινότητα Βελεστίνου και σε θέσεις που προτείνονται με  την  21/2022 Απόφαση της Κοινότητας Βελεστίνου.
 11. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Ανακατασκευή ανενεργής αποθήκης Στεφανοβικείου, Δ.Ε. Κάρλας, Δήμου Ρήγα Φεραίου και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της».
 12. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Ριζομύλου» .
 13. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της 68/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , σχετικά με την Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βελεστίνου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση- Επισκευή Κτιρίου Στέγασης Γεωργικών Εργαλείων».
 15. Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του έργου  «Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 35,00 Mwp», στη θέση ΄΄ΚΑΒΑΛΑ-ΜΑΝΤΡΙΑ΄΄, της Δ.Ε. Φερών , του Δήμου Ρήγα Φεραίου , της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 16. Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΜΠΕ) του έργου : «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 250 MWp» , στη θέση «Μπελουλέϊκα» της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου , Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης εισόδου – εξόδου οχημάτων  σε Δημοτική Αγροτική Οδό, στην κτηνοτροφική εγκατάσταση  ιδιοκτησίας Στέφανου Κορώνα,  στην θέση «ΚΟΛΧΟΖ»  Κοινότητας  Αερινού Δ.Ε.  ΦΕΡΩΝ , εκτός σχεδίου   Δήμου Ρήγα Φεραίου .
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης εισόδου - εξόδου οχημάτων  σε Δημοτική Αγροτική Οδό στην εγκατάσταση  ιδιοκτησίας  Δημητρίου Τσούκα , σε εκτός Σχεδίου αγροτεμάχιο,  στην θέση ΄΄ΑΛΜΥΡΕΣ΄΄ Ριζομύλου , Δήμου Ρήγα Φεραίου