ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι προτείνεται για τις δημόσιες εκτάσεις σε Αερινό και Άγιο Γεώργιο

Δημιουργία Βιο-Οικονομικής Περιοχής" στον Άγιο Γεώργιο με βιομηχανική και ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατροφικής τεχνολογίας καθώς και Μικτό Εμπορευματικό Κέντρο προσανατολισμένο στην διακίνηση αγροτοκτηνοτροφικών και διατροφικών προϊόντων στο Αέρινο με συνδυαστική τους αξιοποίηση και δημιουργία μίας νέου τύπου βιομηχανικής περιοχής η πρόταση της μελέτης
Τι προτείνεται για τις δημόσιες εκτάσεις σε Αερινό και Άγιο Γεώργιο
Σήμερα στις 19:30 και σε Live μετάδοση από το Μουσικό Βαγόνι σε Facebook και YouTube θα διεξαχθεί Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα αναφερθούν οι προτάσεις της μελέτης για την αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων στον Δήμο Ρήγα Φεραίου - Δείτε αναλυτικά τι προτείνεται για εμπορευματικό κέντρο και "Βιο-Οικονομική Περιοχή" με ενεργειακή αξιοποίηση όπως αυτή της βιομάζας και τι έχει ειπωθεί μέχρι τώρα
 
Παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΒΑ - Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα, Αθανασίου Ψαθά και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντοπούλου θα διεξαχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο με την μελέτη να αναφέρει πως στον Άγιο Γεώργιο προτείνεται μία Βιο-Οικονομική περιοχή με βιομηχανική και ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατροφικής τεχνολογίας ενώ για το Αερινό ένα μικτό εμπορευματικό κέντρο προσανατολισμένο στην διακίνηση αγροτοκτηνοτροφικών και διατροφικών προϊόντων.
 
Να προσθέσουμε επίσης πως προτείνεται ουσιαστικά συνδυαστική αξιοποίηση με τη δημιουργία μιάς νέου τύπου βιομηχανικής περιοχής που εντάσσεται, όπως γράφεται, στις στρατηγικές της ευρωπαϊκής ένωσης ζητώντας να ισχύσει το καθεστώς Βιομηχανικής Περιοχής.
 
Θυμίζουμε πως με χθεσινή του παρέμβαση, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Χαράλαμπος Πάσχος, τάχθηκε προσωπικά υπέρ της δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου στο Αερινό αλλά κατά της πρότασης για το ακίνητο του Αγίου Γεωργίου, κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε πως για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να υπάρχει καταρχήν μία ενημέρωση, να ερωτηθούν και να αποφασίσουν οι τοπικές κοινότητες και κοινωνίες. Ενστάσεις σε αρχικό στάδιο φαίνεται να υπάρχουν και σε άλλες κατευθύνσεις για τη συγκεκριμένη πρόταση, σε μία περιοχή που ήδη υφίσταται βιομηχανική περιοχή, αλλά σήμερα θα δούμε περισσότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά, οι προτάσεις για τις δημοτικές εκτάσεις στον Δήμο Ρήγα Φεραίου.

  • Για το ακίνητο στον Αγ. Γεώργιο, στην δημιουργία μιας πρότυπης Βιο-Οικονομικής Περιοχής προσανατολισμένης στις κατευθύνσεις της κυκλικής οικονομίας, την βιομηχανική και ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατροφικής τεχνολογίας.
  • Για το ακίνητο στο Αερινό, στην δημιουργία ενός μεικτού εμπορευματικού κέντρου, προσανατολισμένου στην διακίνηση Αγροτο-Κτηνοτροφικών και Διατροφικών προϊόντων και την γενικότερη λογιστική και μεταφορική εξυπηρέτηση της Βιο-Οικονομικής

Ακόμα, προτείνεται για εξέταση από την ΕΤΒΑ και τον Δήμο στην τρέχουσα φάση της μελέτης η συνδυαστική αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός νέου τύπου βιομηχανικής περιοχής που εντάσσεται στις άμεσες και στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια αναλύονται τα αναμενόμενα οφέλη και πλεονεκτήματα όπως: 1) Η διασφάλιση της αειφορίας στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή 2) Η ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού ✓ Η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα3)  Η μείωση των αποβλήτων 4) Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, ως ανασταλτικός παράγοντας στην ταχεία εξάντλησή τους 4) Ο περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 5) Η παροχή ευκαιριών για νέες θέσει εργασίας και ανάπτυξη νέων τομέων επιχειρηματικής δράσης.

Eπίσης, επισημαίνεται πως είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη των προβλεπόμενων χρήσεων, υποδομών και εγκαταστάσεων της "Βιο-οικονομικής περιοχής και του εμπορευματικού κέντρου, να ισχύσει το καθεστώς ΒΙ.ΠΕ, που θα επέτρεπε την υλοποίηση με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους και πρόσθετα πλεονεκτήματα. 

Τέλος, αναγράφονται οι δύο επιλογές για τα εμπλεκόμενα μέρη (Δήμος και ΕΤΒΑ)

- Να αναλάβει ο Δήμος μόνος του την χωροταξική και πολεοδομική εκκαθάριση των ακινήτων και να εξετάσει εκ νέου την αξιοποίηση τους σε μελλοντικό χρόνο (με την ΕΤΒΑ η/και άλλους φορείς) και να αποζημιώσει την ΕΤΒΑ για τα κόστη της διενεργηθείσας μελέτης αξιοποίησης, ή

- Να συσταθεί άμεσα μια ΕΑΝΕΠ με συμμετοχή του Δήμου και της ΕΤΒΑ και να αναλάβει η ΕΑΝΕΠ (και η ΕΤΒΑ μέχρι την σύσταση της) τις διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου που θα επιτρέψει την αναγνώριση των δυο ακινήτων ως πρότυπη Βιο-Οικονομική περιοχή.

- Η επιλογή ο Δήμος να αναστείλει οποιαδήποτε ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή βέβαια, πρέπει να αποζημιώσει την ΕΤΒΑ για τα κόστη της διενεργηθείσας μελέτης αξιοποίησης.