ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Την ερχόμενη Πέμπτη 26 Μαΐου και ώρα 20:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου
Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Αναλυτικά, τα θέματα ημερησίας διάταξης

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 12-2022 Απόφασης του Δημοτικού Νομικού προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου , με θέμα: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΦΕΚ Β’ 1387/16-11-2011)».

2. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 40.099,76 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Β’ κατανομή έτους 2022- Σχετική η 3-2022 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Α.Ο.Ε. 57-2022).

4. Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Α.Ο.Ε. 72-2022).

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2022 (Α.Ο.Ε. 58-2022)

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας , συνολικής ισχύος 119,218MWp, στις θέσεις «ΣΠΑΡΤΙΑΣ Ι», «ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΙΙ», «ΚΑΚΑΒΟΣ Ι», και «ΚΑΚΚΑΒΟΣ ΙΙ» της Δ.Ε. Αισωνίας και Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου και της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας και του υποσταθμού ανύψωσης τάσης Υ/Σ 33/150kv , στη θέση «ΑΝΗΛΙΟ» στη Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συνοδών έργων οδοποιϊας πρόσβασης.

7. Λήψη απόφασης για την διαγραφή Επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών , λόγω διακοπής επαγγέλματος.

8. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, σε πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την απόκτηση από το Δήμο Ρήγα Φεραίου , των ακινήτων ιδιοκτησίας ΑΣΟ Ριζομύλου. (Σχετική η 2-2022 Απόφαση Κοινότητας Ριζομύλου, μετά από πρόταση του Δημάρχου κου Δημητρίου Στ. Νασίκα).

9. Λήψη απόφασης ,για την ονομασία του γηπέδου Μπάσκετ της Κεντρικής Πλατείας Κοινότητας Ριζομύλου, σε «Σταύρος Π. Βλάϊκος» . (Σχετική η 3-2022 Απόφαση της Κοινότητας Ριζομύλου).