ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τοποθέτηση δεξαμενών σε Κανάλια - Κεραμίδι - Βένετο ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε η παράδοση και η τοποθέτηση τεσσάρων δεξαμενών νερού χωρητικότητας 40.000 λίτρων η καθεμία, στο ορεινό όγκο Καναλίων – Κεραμιδίου – Βένετου, μετά από προγραμματική σύμβαση που συνήφθη μεταξύ της Μονάδας Διαχείρισης  Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και του Δήμου Ρήγα Φεραίου με μορφή χρησιδανείου
Τοποθέτηση δεξαμενών σε Κανάλια - Κεραμίδι - Βένετο ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 – Π.Ε. 4.7. Προστασία από δασικές πυρκαγιές της Πράξης "Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού για
δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων" του ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032679 του ΕΠ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".

Την ευθύνη διαχείρισης, πλήρωσης με νερό και συντήρησης των δεξαμενών έχει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου.

Στην παράδοση παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Δημ. Μιχαλάκης και Ι. Βέργος, επιστημονικό προσωπικό της Μ.Δ, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων της Μ.Δ., ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημ. Παλληκάρης, ο Διοικητής της Π.Υ. Βελεστίνου,  Κων. Τσίκας και ο Διευθυντής της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας, Πάντος Πινακάς.