ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Περιβαλλοντικό "βαρόμετρο" η Κάρλα

Μεγάλο εργαστήριο και πεδίο επιστημονικών μελετών αποτελούν η λίμνη Κάρλα και οι παρακάρλιες περιοχές, οι οποίες συγκεντρώνουν όλο και πιο συχνά το ενδιαφέρον επιστημονικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου η περιοχή να προστατευτεί και να μετατραπεί σε ένα παραγωγικό μοντέλο, όπου θα αναπτύσσονται η γεωργία και κτηνοτροφία, σε πλήρη αρμονία με το μοναδικό αυτό οικοσύστημα
Περιβαλλοντικό "βαρόμετρο" η Κάρλα

Στο επίκεντρο του έργου "Κλίμα – Γη – Υδωρ" που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υλοποίηση των παραπάνω στόχων, με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου και δικαιούχο φορέα την ΚοινΣΕπ "Δράση και ενέργεια", σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Σύλλογο Κερασιωτών. Το συγκεκριμένο έργο υπογραμμίζει την ευαισθησία για την προστασία των οικοσυστημάτων, αναδεικνύοντας καινοτόμες δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρνει η κλιματική αλλαγή, στις καλλιέργειες και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, οι οποίοι θα πιεστούν τα επόμενα χρόνια.

Το έργο εστιάζει στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή της λίμνης Κάρλας, ενόψει της κλιματικής αλλαγής, σε ότι αφορά στις χρήσεις γης και τους υδάτινους πόρους. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προβλέπεται να υλοποιήσει και να υποστηρίξει τις παρακάτω δράσεις: Εκπόνηση μελέτης που θα προτείνει δράσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κάρλας για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Διοργάνωση θερινού σχολείου με θέμα τα μέτρα προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Διοργάνωση δράσης διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε αγρότες, γεωπόνους και επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα σε θέματα νέων τεχνολογιών για την αειφορική καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων.

Υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων σχετικές με την κλιματική αλλαγή και τους υδάτινους πόρους, με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην κοινωνία και μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη λίμνη Κάρλα.

Κύριο στοιχείο του έργου αποτελεί ο δημόσιος διάλογος που θα αναπτυχθεί με φορείς και κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε σχετικά θέματα που αφορούν στο κλίμα, το νερό και τις καλλιέργειες.

Ωφελούμενοι του έργου, θα είναι άτομα και φορείς που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα, αγρότες, επιστήμονες, στελέχη της αυτοδιοίκησης και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθηγητές, φοιτητές, μαθητές.

Το έργο υποστηρίζεται από σημαντικούς φορείς της περιοχής, όπως Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Ρήγα Φεραίου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, Δίκτυο μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη και την οικονομία, Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πηνειού Ποταμού και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών.

Οι φορείς που υλοποιούν το σημαντικό αυτό έργο, θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύοντας, παράλληλα την λίμνη και το τεράστιο περιβαλλοντικό έργο της περιοχής. Αυτό, μπορεί να δημιουργήσει αναπτυξιακή δυναμική για την παρακάρλια περιοχή και τη Θεσσαλία. Παράλληλα, δύναται να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες περιοχές στην Ελλάδα και διεθνώς.

Σημειώνεται ότι, στη λίμνη Κάρλα υλοποιήθηκε πριν από τρία χρόνια με απόλυτη επιτυχία παρόμοιο έργο, το "Karla School".

πηγή: taxydromos.gr