ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου

Την ερχόμενη Τετάρτη 23 Μαρτίου και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου - Στα θέματα είναι και η λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς οικοπέδου, για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου – Αθλητικού Κέντρου στο Βελεστίνο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με την εκτίμηση Ορκωτού Εκτιμητή
Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου

Αναλυτικά, τα θέματα ημερησίας διάταξης:

- Λήψη απόφασης για την  έγκριση δαπάνης  των Εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2022  και των  Μαρτυρικών Χωριών  Ριζομύλου και Κερασιάς.

-Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς οικοπέδου, για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου – Αθλητικού Κέντρου στο Βελεστίνο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με την εκτίμηση Ορκωτού Εκτιμητή. 

- Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ, για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ‘ΚΟΝΑΚΙΑ WEST’, ισχύος 14,85 MW,στη θέση ‘ΚΟΝΑΚΙΑ-ΜΑΝΔΡΕΣ-ΝΗΡΛΕΣ’, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘AURUM  3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’, Δ.Ε. Φερών, Δ. Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

- Λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ, για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ‘ΚΟΝΑΚΙΑ EAST’, ισχύος 14,85 MW, στη θέση ‘ΝΗΡΛΕΣ-ΚΟΝΑΚΙΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ-ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΣ’, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘AURUM 3 Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ’, Δ.Ε. Φερών, Π.Ε. Μαγνησίας , Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

- Λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 95,0ΜWp στη θέση «ΤΑΜΠΟΥΡΙ ΛΑΜΠΡΟΥ» της Τ.Κ. Περιβλέπτου και της Δ.Κ. Βελεστίνου, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε.Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

- Λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100,0ΜWp στη θέση «ΤΑΜΠΟΥΡΙ ΛΑΜΠΡΟΥ» της Τ.Κ. Περιβλέπτου και της Δ.Κ. Βελεστίνου, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας και του συνοδού υποσταθμού ανύψωσης τάσης Υ/Σ 33/150kV στη θέση «ΒΕΛΕΝΤΛΑΣ» της Τ.Κ. Περιβλέπτου, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

- Λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ισχύος 20,00 MW , στη θέση «Γκέκας»  και «Μικρή Βελανιδία» και σταθμού ανύψωσης τάσης 13/150 KV , στη θέση «Μπαμπάκια Κουτρούση» της Δ.Ε. Φερών και Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας , της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

- Λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ , για την κατασκευή και λειτουργία  φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ‘MAGOULES’ ισχύος 15,0678 MW, στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΕΣ-ΚΟΝΑΚΙΑ», φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘AURUM 3 ΕΝΕΝΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’  Δ.Ε. Φερών , Π.Ε. Μαγνησίας , περιφέρειας Θεσσαλίας.

- Λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ ,για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ‘NIRLES’ , ισχύος 15,0678 MW , στη θέση ‘ΝΙΡΛΕΣ-ΣΕΣΚΛΙΟΣΤΡΑΤΕΣ-ΖΕΡΒΑ-ΓΕΛΑΔΑΡΙΑ-ΚΟΝΑΚΙΑ’ φερόμενης ιδιοκτησίας της  ‘AURUM 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’, Δ.Ε. Φερών , Δ. Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας , Περιφέρειας Θεσσαλίας.

- Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Αντικατάσταση  δικτύου Ύδρευσης  Τοπικής Κοινότητας Κεραμιδίου». 

- Λήψη απόφασης για την χορήγηση Γνωμοδότησης ,για την λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Ντόντου Ευγενίας  του Βασιλείου, στη θέση  «Μαχαλιόρεμα - Αλεπότρυπες 1» Κοινότητας  Βελεστίνου  .

- Λήψη απόφασης για την χορήγηση Γνωμοδότησης ,για την λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Ντόντου Ευγενίας  του Βασιλείου,  στη θέση «Μαχαλιόρεμα - Αλεπότρυπες 2» Κοινότητας  Βελεστίνου  .

- Πρόταση Ψηφίσματος , για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών , μετά από εισήγηση του Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κου Απόστολου Παπαϊωάννου. (Από Αναβολή)

- Πρόταση Ψηφίσματος , με θέμα: «Επιβολή σε βάρος των δήμων τέλους ταφής και περιβαλλοντικής εισφοράς από 1η Ιανουαρίου 2022 , μέσω των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)» ,  μετά από εισήγηση του Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κου Απόστολου Παπαϊωάννου. (Από Αναβολή)