ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

"Ολοκληρωμένος ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός της Περιφέρειας για τους παρακάρλιους οικισμούς"

"Ολοκληρωμένος ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός της Περιφέρειας για τους παρακάρλιους οικισμούς"

"Με το σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων  επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία των παρακάρλιων οικισμών, μεταξύ των οποίων είναι και ο συλλεκτήρας Σ3  για την αποστράγγιση πλημμυρικών νερών σε αγροτικές εκτάσεις στο Καλαμάκι και στο Σωτήριο.

Στην περιοχή ωστόσο, υπάρχει πλήθος τάφρων και καναλιών, αρμοδιότητας ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ,  τα οποία λειτουργούν ως αρδευτικά την εαρινή περίοδο και ως αποστραγγιστικά τη χειμερινή περίοδο και σε  περίπτωση που δεν καθαρίζονται σωστά,συγκρατούν τα νερά των βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η άμεση αποστράγγιση των αγροτικών εκτάσεων".

Τα παραπάνω επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας  Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση:

"Μεταξύ των  αντιπλημμυρικών έργων της Κάρλας είναι ο συλλεκτήρας Σ3 στον οποίο, μέσω των τεχνικών έργων των τάφρων, των οχετών και των συμβολών, αποστραγγίζονται οι κλειστές λεκάνες ανατολικά αυτού.

Στην περιοχή του Καλαμακίου, η οποία βρίσκεται μεταξύ του συλλεκτήρα Σ3 και της τάφρου 1Τ, ο πλημμυρισμός των αγροτικών εκτάσεων, η κλίση των οποίων είναι προς την τάφρο 1Τ,  οφείλεται συνήθως στην υψηλή στάθμη του νερού εντός της 1Τ λόγω των έντονων βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα η αποστράγγιση να γίνεται με εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς.  Η τάφρος 1Τ είναι ιδιοκτησίας ΓΟΕΒ και την ευθύνη διαχείρισης της έχει  ο ΤΟΕΒ. Τον περασμένο χρόνο, έγινε ο καθαρισμός της τάφρου 1Τ από τον ΓΟΕΒ.

Στον οικισμό του Σωτηρίου, ο οποίος βρίσκεται πλησίον της τάφρου 2Τ, έχουν κατασκευασθεί έργα για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής όπως είναι:

(α) η επένδυση της τάφρου 2Τ με μεμβράνη εκτός των ορίων του οικισμού και με σκυρόδεμα στο ύψος του οικισμού,

(β) το αντιπλημμυρικό ανάχωμα παράλληλα με την τάφρο 2Τ,

(γ) η κατασκευή συστήματος αποστράγγισης με τάφρους και σωλήνες (ανοικτή διατομή ανεπένδυτη εκτός οικισμού και κλειστή διατομή με τσιμεντοσωλήνες εντός οικισμού) παράλληλα με το ανάχωμα προστασίας και

(δ) η κατασκευή ενός  αντλιοστασίου αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων της οικιστικής περιοχής του Σωτηρίου στην τάφρο 2Τ.

Όλα τα παραπάνω έργα συμβάλλουν στην αποστράγγιση των αγροτικών εκτάσεων της εν λόγω περιοχής.

Σε όλες τις περιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε λειτουργία στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις αντλίες του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου του κόμβου Πέτρας προκειμένου να αποχετεύονται όλα τα νερά των πλημμυρών, των περιοχών που βρίσκονται κατάντη του συλλεκτήρα Σ3, στη λίμνη Κάρλα.

Στις ανωτέρω περιοχές καθώς και σε όλες τις παρακάρλιες αγροτικές εκτάσεις, υπάρχει πλήθος τάφρων και καναλιών τα οποία λειτουργούν ως αρδευτικά την εαρινή περίοδο και ως αποστραγγιστικά τη χειμερινή περίοδο. Η ιδιοκτησία αυτών ανήκει στο ΓΟΕΒ, ενώ η χρήση ανήκει στους κατά τόπους ΤΟΕΒ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχει αρμοδιότητα επ’ αυτών. Σε περίπτωση που κάποια από αυτά δεν έχουν καθαρισθεί συγκρατούν τα νερά των βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η άμεση αποστράγγιση των αγροτικών εκτάσεων".

πηγή: ertnews.gr