ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Πάσχα στην Υπέρεια Κρήνη (1940)

Πάμε λίγο πίσω...
Πάσχα στην Υπέρεια Κρήνη (1940)

Πάσχα, 29 Απριλίου 1940 στο Κεφαλόβρυσο - Υπέρεια Κρήνη.

Διακρίνονται από αριστερά: Ιωάννης Καρβέλας, Δημ. Θ. Αγγελής, Γιάννης Γ. Νασίκας, Κων. Αθ. Ντόβας, Νίκος Ι. Γιακούλας, Γιάννης Δ. Κασιώρας, Νίκος Μιχ. Μπασμπανέλος.

Η φωτογραφία με τα ονόματά των Βελεστινιωτών δημοσιεύθηκε στη ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, αρ. φύλλου 61, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993, σελ. 3.

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος