ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Αγαπημένες καθηγήτριες

Και σε ποιον δεν έρχονται θύμησες από τα μαθητικά του χρόνια κοιτώντας αυτή τη φωτογραφία...
Αγαπημένες καθηγήτριες

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες έχουν βγει πλέον στη σύνταξη, οι δεσμοί από τα χρόνια που δίδασκαν στα ίδια θρανία του Γυμνασίου αλλά και του Λυκείου Βελεστίνου παραμένουν ισχυροί.

Ο λόγος για τις εκπαιδευτικούς, Ντ. Παπαστεργίου - Φιλόλος, Β. Τσουμπέκου - Βιολόγος, Β. Ποζιοπούλου - Φιλόλογος, Β. Ζαγόρη - Μουσικός, Ρ. Μπεκίρη - Φιλόλογος, Χ. Τζιβένη - Μαθηματικός και Σ. Φράγκου - Φιλόλογος, που το Μουσικό Βαγόνι συνάντησε σε εστιατόριο του Βόλου.

Σημαντική η μεταξύ τους φιλία αλλά και το γεγονός ότι μετά από χρόνια οι μαθητές τούς θυμούνται με ευχάριστες αναμνήσεις για το εκπαιδευτικό -και όχι μόνο- έργο που πρόσφεραν στον τόπο μας.