ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Tα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Την ερχόμενη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη για το 2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου, διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη
Tα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Αναλυτικά, τα θέματα ημερησίας διάταξης:
 

 • Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2021 του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΑΟΕ 6-2022)
   
 • Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022  του Δήμου Ρήγα Φεραίου  (Α.Ο.Ε. 5/2022).
   
 • Λήψη απόφασης για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής και των αναπληρωτών τους και γραμματέα, για ην αξιολόγηση των αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού , μέσω ΑΣΕΠ για το έτος 2022 (Σχετική η  55-2021 ΑΔΣ)
   
 • Λήψη απόφασης για τη  συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης  των φορολογικών διαφορών, ορισμός Γραμματέα & των αναπληρωτών τους για το έτος 2022. (Σχετική ΑΔΣ 4-2021).
   
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών: α) Αυτοψίας χώρων για τον επανακαθορισμό ή όχι των τετραγωνικών μέτρων οικιών, οικοπέδων και γενικά χώρων ιδιοκτησίας δημοτών και   β) Οριοθέτησης και μέτρησης τετραγωνικών μέτρων, στα οποία τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα, σε δημοτικό χώρο , επιχειρήσεις, σε όλη την περιφέρεια του   Δήμου Ρήγα Φεραίου, για το έτος 2022. (Σχετική ΑΔΣ 5-2021)    
   
 • Λήψη απόφασης για τη  σύσταση  επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο , για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθορ199 §6 Ν.3463/06) , για το έτος 2021.(Σχετική ΑΔΣ 6-2021)
   
 • Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Επιχειρησιακού προγράμματος για το έργο: "Αγροτική Οδός Δ.Ε. Κάρλας Δήμου Ρήγα Φεραίου", Π.Δ. 1.00.000,00 € με το ΦΠΑ.
       
 • Λήψη απόφασης για την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του Έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ Β` ΒΙΠΕ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ"  
   
 • Λήψη απόφασης για τον ορισμό  Προέδρου της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Σχετική η 135-2022 ΑΔΣ) , για τη δεύτερη διετία της Δημοτικής Αρχής .
   
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση της Αίτησης Διαγραφής του κου Απόστολου Παπαϊωάννου,  από μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (σχετική η 2-2022 ΑΔΣ)
   
 • Λήψη απόφασης για την Πρόταση Ψηφίσματος , για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, μετά από εισήγηση του Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κου Απόστολου Παπαϊωάννου.
   
 • Λήψη απόφασης για την Πρόταση Ψηφίσματος , με θέμα: "Επιβολή σε βάρος των δήμων τέλους ταφής και περιβαλλοντικής εισφοράς από 1η Ιανουαρίου 2022 , μέσω των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)", μετά από εισήγηση του Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κου Απόστολου Παπαϊωάννου.