ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στην Κάρλα

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού
Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στην Κάρλα

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού συνέδραμε και φέτος στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕ.Κ.Υ.Π.), οι οποίες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες υπό τον συντονισμό της Wetlands International.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής συνεργάστηκε και φέτος με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.), υπεύθυνο φορέα για τις καταμετρήσεις στη χώρα μας.

Το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022, ο Φορέας Διαχείρισης παρείχε τον εξοπλισμό παρακολούθησης που διαθέτει (κιάλια, πεδιοσκόπια, φωτογραφικές μηχανές, οχήματα με τετρακίνηση) καθώς και 3 άτομα από το προσωπικό του και συνεργάστηκε με τους υπεύθυνους εθελοντές της Ε.Ο.Ε., Δρ. Γιώργο Κατσαδωράκη, Σταύρο Πολύμερο και Κωνσταντίνο Βλαχόπουλο. Η καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στους ταμιευτήρες του Καλαμακίου (Α&Β), Καστρίου, Νιαμάτων (Α&Β), Ελευθέριου, Δήμητρας και Πλατυκάμπου, ενώ την Κυριακή στον Ταμιευτήρα της Κάρλας.

Η περιοχή Ταμιευτήρων Πρώην Λίμνης Κάρλας (περιοχή του δικτύου NATURA 2000 με κωδικό GR1430007), που περιλαμβάνει τόσο τον ταμιευτήρα της Κάρλας όσο και τους μικρότερους αρδευτικούς ταμιευτήρες, αποτέλεσε για ακόμη μια χρονιά χειμερινό καταφύγιο σημαντικών πληθυσμών άγριας ορνιθοπανίδας, καθώς καταγράφηκαν Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειούπερισσότερα από 40 είδη παρυδάτιων, υδρόβιων και αρπακτικών πτηνών, όπως Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus), Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis), Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus), Βουβόκυκνος (Cygnus olor), Αγριόκυκνος (Cygnus cygnus), Καλαμόκιρκος  (Circus aeruginosus), Μαυροπελαργός (Ciconia nigra), ερωδιοί όπως Ήταυρος (Botaurus stellaris), Αργυροτσικνιάς (Egretta alba), Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) και διάφορα είδη πάπιας όπως Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos), Σφυριχτάρι (Anas penelope), Κιρκίρι (Anas crecca), Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), Καπακλής (Anas strepera) και Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) και Βαρβάρα (Tadorna tadorna).