ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Θυμάστε τον χιονιά του 2017;

Περιμένοντας την "Ελπίδα, θυμόμαστε μία από τις χρονιές που... πραγματικά χιόνισε στο Βελεστίνο και την περιοχή μας!
Θυμάστε τον χιονιά του 2017;

Θυμηθείτε το βίντεο από την Σιβηρια το Βελεστίνο.