ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Στο πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο

Βελεστίνο, Μάιος 1986 - Παρακολουθώντας τις εργασίες του ιστορικού πλέον Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας"
Στο πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο

Από αριστερά, ο Βασίλειος Καραμπερόπουλος, Δήμαρχος Βελεστίνου, ο Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, εμπνευστής και συνδιοργανωτής των Διεθνών Συνεδρίων, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, διευθυντής τότε του Δήμου και μετέπειτα Δήμαρχος Βελεστίνου-Φερών, ο ιερέας π. Βασίλειος Μανούρας και ο Ιωάννης Μαρκαντώνης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνων και πρόεδρος  ης Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών.

Από το αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου

Πιο διαβασμένα