ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κατασκευάζει σχολική βιβλιοθήκη κι ευχαριστεί για δωρέα το Γυμνάσιο Βελεστίνου

Η σχολική μονάδα του Βελεστίνου θα κατασκευάσει νέα σχολική βιβλιοθήκη ευχαριστώντας εταιρεία της περιοχής για την δωρέα χρηματικού ποσού στο σχολείο με στόχο την αγορά ξυλείας
Κατασκευάζει σχολική βιβλιοθήκη κι ευχαριστεί για δωρέα το Γυμνάσιο Βελεστίνου

Σε ανακοίνωσή τους, η Διευθύντρια Κωνσταντινιά Πανταζοπούλου και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Βελεστίνου εκφράζουν τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους στην εταιρεία επεξεργασίας  χαρτιού M-PACK Α.Ε. που εδράζεται στην Βιομηχανική Περιοχή Βελεστίνου και ιδιαίτερα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μαρούλη Κωνσταντίνο και στον Διευθυντή κ. Αποστολέρη Γεώργιο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, "η βοήθειά σας αναδεικνύει την ουσιαστική μορφή της  αλληλεγγύης σε ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας, όπως είναι τα σχολεία και αποτελεί μια υποδειγματική πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο τοπικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εταιρικές σας δραστηριότητες και  ελπίζουμε να σας έχουμε αρωγούς και υποστηρικτές στο έργο μας".