ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεοφάνεια στην Υπέρεια Κρήνη - 1992

Θεοφάνεια στην Υπέρεια Κρήνη το 1992, όταν δηλαδή η αρχαία πηγή είχε αρχίσει να "πνέει τα λοίσθια", να μειώνεται αισθητά το νερό, ενώ στέρεψε το 1998, επετειακό έτος καθώς συμπληρώνονταν 200 χρόνια από τον θάνατο του Ρήγα Βελεστινλή
Θεοφάνεια στην Υπέρεια Κρήνη - 1992

Από το πολύτιμο αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου