ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστολή Νασίκα για εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων περιμετρικά της Λίμνης Κάρλας

Επιστολή του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων στην λίμνη Κάρλα
Επιστολή Νασίκα για εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων περιμετρικά της Λίμνης Κάρλας

Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας αναφορικά με την εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων περιμετρικά της Λίμνης Κάρλας.

Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου:

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου με την υπ’αριθμ. 20/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ζητούσε την συνέχεια της παραχώρησης των κτημάτων της Κάρλας με βάση την ΠΥΣ 95/1975 και την εξαίρεσή τους από την διαδικασία μίσθωσής τους με τον Ν. 4061/2012, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών που σχετίζονται με τη λίμνη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση. Επίσης, σε περίπτωση που προχωρούσε η διαδικασία με τον Ν. 4061/2012, πρότεινε κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά στην εφαρμογή των κριτηρίων μίσθωσης.

Επανερχόμαστε στο ζήτημα αυτό με κύριο αίτημά μας την μοριοδότηση με τα ίδια μόρια ως προς την μόνιμη κατοικία, όλων των μόνιμων κατοίκων των παρακάρλιων κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στην ΠΥΣ.

Η λίμνη Κάρλα αποτελεί μοναδική και ιδιαίτερη περίπτωση, λόγω της αποξήρανσής της και της επαναδημιουργίας της και για αυτό θα έπρεπε να τύχει και του ανάλογου χειρισμού.

Ζητούμε το πάγωμα της διαδικασίας μέχρις ότου οι πρότεροι δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι όλων των παρακάτω κοινοτήτων (Στεφανοβίκειο – Ριζόμυλος – Κανάλια – Κερασιά – Κεραμίδι – Κάπουρνα) μοριοδοτηθούν με τα ίδια μόρια και ως προς την μόνιμη κατοικία".