ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δράσεις του Κέντρου Κοινότητας με επίκεντρο την Ψυχική Υγεία

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ψυχικής Υγείας, οι εργαζόμενες του Κέντρου Κοινότητας, Σοφία Μπαλαμώτη - ψυχολόγος και  Μαρία Μπακάλη - κοινωνική λειτουργός, διοργάνωσαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας
Δράσεις του Κέντρου Κοινότητας με επίκεντρο την Ψυχική Υγεία

Η δράση ξεκίνησε, μοιράζοντας  μηνύματα ενθάρρυνσης και ψυχικής ευεξίας σε όλους όσους συμμετείχαν στον 20ό Ρήγειο δρόμο. Στη συνέχεια έγινε από το ΚΕΘΕΑ - κινητή μονάδα Λάρισας, ενημέρωση στις κοινωνικές δομές του Δήμου και του Κέντρου Υγείας Βελεστίνου, ώστε να μπορεί να γίνεται η διασύνδεση και η ενημέρωση όσων χρήζουν βοήθειας του ΚΕΘΕΑ.

Βασικός στόχος της νέας Μονάδας είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από παράνομες και νόμιμες ουσίες σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας. Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους, πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς κ.ά., ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών επαγγελματικών κατηγοριών αλλά και του γενικού πληθυσμού.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ με έδρα τη Λάρισα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας "Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση" του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Θεσσαλία 2014-2020" και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών.

Η συντονίστρια των κοινωνικών δομών, κ. Αντωνία Χασιώτη αναφέρει: "Οι δράσεις μας θα συνεχιστούν και στις άλλες κοινότητες εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον, σημαντική θα είναι και η συνεργασία μας και με τη κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Μαγνησίας. Είμαστε ένας συνδετικός κρίκος όλων των δομών και υπηρεσιών ώστε να μπορέσουμε να αγγίξουμε την κάθε πλευρά του προβλήματος.  Η οικονομική κρίση και  η πανδημία έχουν αναδείξει αρκετά προβλήματα ψυχικής υγείας, κανένας δεν είναι μόνος  αρκεί να θέλει να ζητήσει βοήθεια. Η ψυχική υγεία ενός ατόμου είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική του υγεία και οι ψυχικές συνθήκες υγείας είναι εξίσου πραγματικές με τις σωματικές ασθένειες".

Στοιχεία επικοινωνίας: ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ              
Κύπρου 103, Τ.Κ.: 41222, Λάρισα                                                                                                   
Τηλ.: 2410 555053, 2410 253936                                      
E-mail: kmlarissa@kethea-exodos.gr,
https://www.kethea.gr
 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: 2425023794