ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Δημοτικά Σχολεία - Νηπιαγωγεία Βελεστίνου

1ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου - Τηλέφωνο: 24250 22523

1o Νηπιαγωγείο Βελεστίνου - Τηλέφωνο: 24250 24030

2o Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου - Τηλέφωνο: 24250 22939

2o Νηπιαγωγείο Βελεστίνου - Τηλέφωνο: 24250 23836

Πληροφορίες

Δημοτικά Σχολεία - Νηπιαγωγεία Βελεστίνου