ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεργασία Κέντρου Κοινότητας με ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ Βόλου και ΕΠΑΛ Βελεστίνου

Συνεργασία Κέντρου Κοινότητας με ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ Βόλου και ΕΠΑΛ Βελεστίνου

Στις 20 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο δικτύωση των στελεχών του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ (Μονάδα Υποδοχής και Δομή Έγκαιρης Παρέμβασης και Φιλοξενίας για εφήβους και νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική/αντικοινωνική συμπεριφορά και τις οικογένειές τους) με τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου.

Η συνάντηση είχε δύο στόχους: α) τη γνωριμία των στελεχών που πλαισιώνουν τις δομές και του έργου των δομών και β) τη διερεύνηση υλοποίησης κοινών δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση σε εξαρτητικές συμπεριφορές και την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των κατοίκων της τοπικής κοινότητας. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη ανοίγοντας το δρόμο για συστηματική συνεργασία, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης όπου θα κληθούν να συμμετέχουν και άλλοι φορείς της περιοχής πχ. σχολεία, κέντρο υγείας κ.α. Σ’ αυτό το πλαίσιο στις 28/9/2021 πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου μια πρώτη συνάντηση των στελεχών του ΚΕΘΕΑ Πιλότος Βόλου με τους καθηγητές του ΕΠΑΛ και το Κέντρο Κοινότητας. 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, δομή η οποία σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται το Κέντρο Κοινότητας;

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, είτε οι ίδιοι, είτε μέλη της οικογένειάς τους και χρειάζονται την συνδρομή της Πολιτείας.

Παροχές Κέντρου Κοινότητας:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

Κατά την εξυπηρέτηση του ΚΕΑ ο πολίτης ενημερώνεται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας και στην συνέχεια υποβάλλεται  η αίτηση ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  και ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Από 1/1/2019 οι νέες αιτήσεις για προνοιακά επιδόματα καθώς και για το διατροφικό επίδομα γίνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου. Επίσης για την απόκτηση γνωστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ ο πολίτης θα πρέπει να λάβει παραπεμπτικό από την υπηρεσία μας.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις για το επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων πραγματοποιούνται στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΕΝΟΙΚΙΟΥ)

Η διεκπεραίωση αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου πραγματοποιείται στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας και ο πολίτης ενημερώνεται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο Κέντρο Κοινότητας παρέχεται συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες και παιδιά (ατομική και ομαδική). Επίσης πραγματοποιούνται δράσεις σε σχολεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου και σχολές Γονέων. Για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας: Ηρώων Πολυτεχνείου 4 , Βελεστίνο, ΤΚ: 37500, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2425023794  e- mail: kentrokoinotitasrigaferaiou@gmail.com

Η Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης και φιλοξενίας εφήβων, νεαρών ενηλίκων και των οικογενειών τους αφορά ενδιαφερόμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα χρήσης/κατάχρησης ουσιών ή άλλων επικίνδυνων εξαρτητικών/αντικοινωνικών συμπεριφορών είτε ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη αντίστοιχων συμπεριφορών. Η Δομή ανήκει στο θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ το οποίο ξεκίνησε τη δράση του στο Βόλο το 2003 και αποτελεί μέλος του Πανελλαδικού Δικτύου Υπηρεσιών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Οι δράσεις της Δομής υλοποιούνται στα κτίρια του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στην οδό Γ. Καρτάλη 48 και στην οδό Μπόρελ 14, Βόλος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210-23439, 2421077055, 2421031080

E-mail: info@kethea-pilotos.gr 

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100013798981967 

Instagram: https://www.instagram.com/ketheapilotos/

Η Δομή Έγκαιρης Παρέμβασης και φιλοξενίας εφήβων, νεαρών ενηλίκων και των οικογενειών τους εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.