ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Την ερχόμενη Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου
Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Αναλυτικά, τα θέματα ημερησίας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 17ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρήγα Φεραίου .(Α.Ο.Ε. 157-2021).
 
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 18ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρήγα Φεραίου .(Α.Ο.Ε. 160-2021).
 
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 19ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρήγα Φεραίου (Α.Ο.Ε. 174 /2021)
 
Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 40.099,76 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Γ’ κατανομή έτους 2021- Σχετική η 3-2021 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 
Λήψη απόφασης για τον ορισμό  υπολόγου (υπευθύνου ),  του έργου «Ανακατασκευή ανενεργής αποθήκης, πρώην γεωργικού συνεταιρισμού Στεφανοβικείου, Δ.Ε. Κάρλας, Δήμου Ρήγα Φεραίου και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της» ,  Π.Δ. 1.690.000,00 € με τον  ΦΠΑ».
 
Λήψη απόφασης για την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Κεραμιδίου ».
 
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών, για πώληση προϊόντων (οπωροκηπευτικά) , σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπαλλήλου.
 
Λήψη απόφασης για την διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ,  από το Μητρώο που τηρεί ο Δήμος , λόγω διακοπής επαγγέλματος , σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπάλληλου.
 
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Καναλίων , στην ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1924 , για τις προπονητικές ανάγκες της ομάδος.
 
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Μαγνησίας , σε σχέση με τη διάρκεια λειτουργίας του. (Σχετικό το 1469/13-07-2021 έγγραφο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.).              
 
Λήψη απόφασης  για τις Ατομικές Ανάγκες κατοίκων Κερασιάς , σε καυσόξυλα , για το έτος 2021.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                                                                        

Γεώργιος Κων. Παπαδάμ