ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επεκτείνεται προς Τσιφλίκι το φυσικό αέριο

Προς το "Τσιφλίκι" επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου στο Βελεστίνο
Επεκτείνεται προς Τσιφλίκι το φυσικό αέριο

Λόγω εργασιών υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας σε ορισμένους δρόμους.