ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Προβλήματα υδροδότησης λόγω βλάβης

Χωρίς παροχή νερού -τουλάχιστον- το κέντρο του Βελεστίνου λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης
Προβλήματα υδροδότησης λόγω βλάβης

Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης.