ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Το οικόπεδο μπορεί να αγοραστεί άμεσα με το ταμειακό απόθεμα

Το σχόλιο του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Χαράλαμπου Πάσχος, μετά την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για διερεύνηση λήψης χρηματοδότησης/δανείου για την αγορά ακινήτου στο Βελεστίνο, προκειμένου να ενταχθεί σε πρόσκληση προγράμματος χρηματοδότησης κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου - Αθλητικού Κέντρου, απόφαση με την οποία διαφώνησε
Το οικόπεδο μπορεί να αγοραστεί άμεσα με το ταμειακό απόθεμα

Αν ο κύριος δήμαρχος ήθελε πραγματικά να προβεί στην αγορά του οικοπέδου μπορεί να το κάνει άμεσα, αφού στην τελευταία τριμηνιαία οικονομική έκθεση, μας παρουσίασε ταμειακό απόθεμα 1.300.000 ευρώ.

Έτσι δεν χρειάζεται να φορτώσει με δάνειο διαρκείας 30 χρόνων το δήμο.

Επίσης δεν μας έφερε ποτέ εχέγγυα για την εξασφάλιση της πίστωσης για το κλειστό γυμναστήριο παρά μόνο λεκτικές υποσχέσεις.