ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έγκριση διερεύνησης λήψης δανεισμού με διαφωνίες για αγορά ακινήτου για Κλειστό Γυμναστήριο

Κατά πλειοψηφία και χωρίς την έγκριση της αντιπολίτευσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την εισήγηση για διερεύνηση λήψης χρηματοδότησης/δανείου από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την αγορά ακινήτου στο Βελεστίνο, προκειμένου να ενταχθεί σε πρόσκληση προγράμματος χρηματοδότησης κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου - Αθλητικού Κέντρου
Έγκριση διερεύνησης λήψης δανεισμού με διαφωνίες για αγορά ακινήτου για Κλειστό Γυμναστήριο

Το ζήτημα θα συζητηθεί και σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 326.000 ευρώ η αξία του οικοπέδου

"Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δανεισμό σύμφωνα με την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών", ανέφερε ο κ. Νασίκας συμπληρώνοντας πως "η αγορά οικοπέδου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου".

Ο κ. Πάσχος απάντησε πως ο Δήμος δεν έχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση για αγορά οικοπέδου και πρότεινε χρησιμοποίηση του χώρου (σ.σ. μας εξήγησε ότι εννοεί τα πρώην γήπεδα μπάσκετ) στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου, αναφέροντας επίσης το τίμημα για την αγορά του προτεινόμενου οικοπέδου ως υπερβολικό.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Νασίκας ανταπάντησε πως "η πρόσκληση του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για αθλητικά έργα αφορούσε συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών χώρων σε αύλειους χώρους σχολείων και με ποσό χρηματοδότησης μέχρι 50.000€ , χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αγοράς οικοπέδου". 

Ακόμα, σημείωσε πως η Τεχνική Υπηρεσία είναι ξεκάθαρη ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί η πρόταση για κατασκευή κλειστού στο βοηθητικό γήπεδο, διότι το γήπεδο είναι εκτός Σχεδίου κι έχει εξαντλήσει την Δόμηση του στα ήδη υπάρχοντα κτίρια. Παράλληλα, ανέφερε συγκεριμένο παράδειγμα για να αντικρούσει τις κατηγοριές για υπερβολικό τίμημα ενώ σημείωσε πως πρέπει να υπάρχει κυριότητα του οικοπέδου που προτείνεται η οποιαδήποτε κατασκευή.

"Για αυτό τον λόγο προτείνουμε την χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Ιδιωτικές Τράπεζες) προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αγορά οικοπέδου ώστε να είμαστε έτοιμοι (να έχουμε την κυριότητα του οικοπέδου) σε επόμενη Πρόσκληση Προγράμματος Χρηματοδότησης της κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου- Kλειστού Γυμναστηρίου", είπε.

Αναλυτικά - απόφαση στην Διαύγεια εδω.

Στη χθεσινή (2/8) πρωινή διά περιφοράς συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτριος Νασίκας εισηγήθηκε τη διερεύνηση λήψης χρηματοδότησης/δανείου από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την αγορά του ανωτέρω ακινήτου, προκειμένου να κατασκευασθεί Κλειστό Γυμναστήριο – Αθλητικό Κέντρο, μέσω πρόσκλησης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περί υποβολής προσφορών τους για σύναψη σύμβασης δανείου.

Ανέφερε πως "στο πλαίσιο της πρόθεσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου να κατασκευασθεί Κλειστό Γυμναστήριο – Αθλητικό Κέντρο στο Βελεστίνο, προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργική απασχόληση των νέων και όχι μόνο με τον αθλητισμό σ’ ένα χώρο σύγχρονο πληρώντας τις κατάλληλες προδιαγραφές, λήφθηκε η υπ’ αριθ. 156/2020 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ σχετικά με την έγκριση αγοράς οικοπέδου.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ομόφωνα η αγορά οικοπέδου εντός Σχεδίου πόλεως Βελεστίνου, επιφάνειας περίπου από 6.000 τ.μ. έως 7.000 τ.μ., όπου θα κατασκευασθεί το Κλειστό Γυμναστήριο. Αποφασίσθηκε, δε η αγορά να γίνει κατόπιν δημοπρασίας μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ήδη, με το υπ’ αριθ. 9979/2020 έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, προτάθηκε η λήψη της παραπάνω απόφασης ΔΣ, καθώς σύμφωνα με το έγγραφο η αγορά οικοπέδου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθ. 189/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρήγα Φεραίου, καθορίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου.

Κατόπιν, η ΟΕ ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε στις 22- 02-2021 ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών, σχετικά με την προσφορά της κα. Μαρίας Μπομπότη και έτερων συνιδιοκτητών για ακίνητο που πληρεί τις προϋποθέσεις των όρων της δημοπρασίας.

Ο Δήμος εξάντλησε κάθε απαραίτητη ενέργεια να εξασφαλιστεί χρηματοδοτικό εργαλείο για την αγορά του ανωτέρω οικοπέδου αλλά δεν κατέστη δυνατή η έγκριση χρηματοδότησης.

Η αγοραία αξία του ακινήτου εκτιμάται, δυνάμει της από 26-03-2021 εκτίμησης της Εκτιμήτριας, κα. Παρεσίδου Ανατολής, στο ποσό των τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων (326.000) ευρώ.

Βάσει του από 19-03-2021 ενημερωτικού σημειώματος της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δανεισμό, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 264 παρ. 1και 2 Ν. 3852/2010, του άρθρ. 176 Ν. 3463/2006.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας κ. Πάσχος Χαράλαμπος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπατζιάκας Αθανάσιος δεν συμφώνησαν με την λήψη της παρούσας απόφασης για τους εξής λόγους:

1) Ο Δήμος δεν έχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση για αγορά οικοπέδου.

2) Αντί για το ακίνητο της κας Μαρίας Μπομπότη και των έτερων συνιδιοκτητών, προτείνουν να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο που βρίσκεται δίπλα από τα αποδυτήρια του αθλητικού συλλόγου "ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ".

3) Θεωρούν το τίμημα υπερβολικό, διότι η αγοραστική αξία των οικοπέδων εκτείνεται στις 35.000-40.000 € το στρέμμα.

Ο Κ. Νασίκας απάντησε:

1) Ως Δήμαρχος είχα συναντήσεις σε Υπουργεία και διαβεβαιώσεις ότι στις προσκλήσεις χρηματοδοτήσεων και πιο συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», θα έβγαινε πρόσκληση, όπου θα χρηματοδοτούνταν (σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις) Αθλητικά έργα με αγορά του οικοπέδου παρέμβασης και συγκεκριμένα θα χρηματοδοτείτο για αγορά οικοπέδου (το 15% του προϋπολογισμού του κυρίως έργου) κατασκευής Αθλητικού Κέντρου – Kλειστού Γυμναστηρίου κοντά σε Σχολικές μονάδες.

Γι’ αυτό και ενεργοποιηθήκαμε, προκειμένου να βρούμε οικόπεδο (και να ήμαστε έτοιμοι για την πρόσκληση) αλλά και να έχουμε σε ετοιμότητα τις μελέτες κατασκευής του εν λόγω έργου.

Παρόλα αυτά η πρόσκληση του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για αθλητικά έργα αφορούσε συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών χώρων σε αύλειους χώρους σχολείων και με ποσό χρηματοδότησης μέχρι 50.000€ , χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αγοράς οικοπέδου.

2) H πρόταση να χρησιμοποιηθεί το βοηθητικό γήπεδο που βρίσκεται δίπλα από τα αποδυτήρια του αθλητικού συλλόγου «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» δεν είναι εφικτή.

Είναι γεγονός ότι υπήρξαν επανειλημμένα προτάσεις προκειμένου να γίνει κατασκευή Αθλητικού Κέντρου - Kλειστού Γυμναστηρίου στον χώρο του βοηθητικού γηπέδου Βελεστίνου αλλά η Τεχνική Υπηρεσία απάντησε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, διότι το γήπεδο είναι εκτός Σχεδίου κι έχει εξαντλήσει την Δόμηση του στα ήδη υπάρχοντα κτήρια. Να σημειωθεί ότι η δόμηση στα εκτός Σχεδίου οικόπεδα είναι μικρή.

3) Σχετικά με το τίμημα ότι είναι υπερβολικό, διότι η αγοραστική αξία των οικοπέδων εκτείνεται στις 35.000-40.000 € το στρέμμα, σας ενημερώνω ότι μετά από διερεύνηση που έκανε ο Δήμος αλλά και εγώ προσωπικά από κοινού με τον κο Αθανάσιο Μπατζιάκα και συγκεκριμένα σε πρόσφατη αγορά οικοπέδου από Δημότη μας (τα στοιχεία του οποίου είναι στην διάθεση σας) στην περιοχή ενδιαφέροντος μας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δημότη παρουσία του κου Αθ. Μπατζιάκα πήραμε την απάντηση ότι για πρόσφατη αγορά οικοπέδου επιφανείας 300 μ2, στην περιοχή ενδιαφέροντος μας, έδωσε 40.000,00 €, οπότε αφήνω τα συμπεράσματα σε σας, αν είναι υπερβολική η τιμή του ενός στρέμματος 54.000,00 € όπως αυτή εκτιμήθηκε από τον ορκωτό εκτιμητή, όπου στην εκτίμηση του φαίνεται συνολική τιμή εκτίμησης του οικοπέδου επιφανείας 6.036,91 μ2 το ποσό των 326.000,00 €, την οποία εκτίμηση του ορκωτού εκτιμητή σας γνωστοποίησα.

4) Πίστευα ότι αφού ασχολείστε με την Αυτοδιοίκηση γνωρίζετε ότι για να χρηματοδοτηθούμε από οποιοδήποτε Πρόγραμμα Χρηματοδότησης πρέπει να υπάρχει κυριότητα του οικοπέδου που προτείνεται η οποιαδήποτε κατασκευή.

Για αυτό τον λόγο προτείνουμε την χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Ιδιωτικές Τράπεζες) προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αγορά οικοπέδου ώστε να είμαστε έτοιμοι (να έχουμε την κυριότητα του οικοπέδου) σε επόμενη Πρόσκληση Προγράμματος Χρηματοδότησης της κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου- Kλειστού Γυμναστηρίου.

5) Σας έχω ήδη καταθέσει την εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών - Οικονομικών όπου μας αναφέρει ότι με βάσει τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας «......ο Δήμος έχει την δυνατότητα να προβεί σε Δανεισμό.....».

Τελικώς η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά κατά πλειοψηφία και:

1) Εγκρίνει τη διερεύνηση λήψης χρηματοδότησης/δανείου από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την αγορά ακινήτου, προκειμένου να κατασκευασθεί Κλειστό Γυμναστήριο – Αθλητικό Κέντρο, μέσω πρόσκλησης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περί υποβολής προσφορών τους για σύναψη σύμβασης δανείου.

2) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.