ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Υπεγράφη η σύμβαση έργου αποκατάστασης του οδικού δικτύου Κερασιάς - Καναλίων

Πρόκειται για έργο αποκατάστασης βλαβών συνολικού προϋπολογισμού 880.000 ευρώ
Υπεγράφη η σύμβαση έργου αποκατάστασης του οδικού δικτύου Κερασιάς - Καναλίων

Στην αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου Κερασιά - Κανάλια του Δήμου Ρήγα Φεραίου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 880.000 ευρώ.

Στοιχεία Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου Κερασιάς – Κανάλια αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Για την αποκατάσταση των βλαβών προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες στο οδικό δίκτυο:


  • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από συρματοκιβώτια (σαραζανέτ) και από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για τη συγκράτηση των πρανών και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα C16/20 σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

  • Αποκατάσταση βλαβών των ερεισμάτων της υπόβασης και βάσης του οδοστρώματος.

  • Αποκατάσταση των βλαβών των ασφαλιστικών στρώσεων του οδοστρώματος.

  • Καθαρισμός κοιτών ποταμών & ρεμάτων.

από Περιφέρεια Θεσσαλίας