ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόσκληση συμμετοχής σε φορείς και κόσμο για το Μουσείο του Ρήγα Φεραίου

Το αρχειακό υλικό θα εμπλουτίσει το μουσείο ιστορίας του Συλλόγου που πρόκειται να ιδρυθεί με αφορμή την συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη ίδρυση του (1926-2026)
Πρόσκληση συμμετοχής σε φορείς και κόσμο για το Μουσείο του Ρήγα Φεραίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η διοίκηση του Α.Σ.Β. "ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ", σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.3 του καταστατικού, καθώς και της υπ’ αριθ. 6/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λήφθηκε στην από 4/6/2021 σύγκληση αυτής (πρακτικό 1/2021, θέμα 6ο), προχωρά στην συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία θα έχει ως έργο την Συλλογή, Επεξεργασία και Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού που συνδέεται με την ιστορική διαδρομή του Συλλόγου, με αφετηρία το έτος ίδρυσης 1926.

Το αρχειακό υλικό θα εμπλουτίσει το μουσείο ιστορίας του Συλλόγου που πρόκειται να ιδρυθεί με αφορμή την συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη ίδρυση του (1926-2026).

Όπως και στα σύγχρονα αθλητικά μουσεία της Ελλάδας, στο μουσείο ιστορίας του "Α.Σ.Β. ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ" θα παρουσιάζεται η κοινωνική ταυτότητα του συλλόγου, οι ιδρυτές και τα μέλη του, οι διασυνδέσεις τους με την πολιτική και την οικονομική ζωή του τόπου, τα σύμβολα και οι ύμνοι του, τα χρώματα και γενικά, ότι αποτελεί διαχρονικά τη "γλώσσα" του συλλόγου.

Σε αυτό, θα αναδεικνύονται τα αθλήματα που καλλιέργησε ο "Α.Σ.Β. ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ", με κυρίαρχο ασφαλώς το ποδόσφαιρο και θα προβάλλεται η αθλητική παιδεία των ιδρυτών.

Για το λόγο αυτό, καλούνται φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις της ευρύτερης περιοχής του Βελεστίνου, να συμμετάσχουν στην εν λόγω Οργανωτική Επιτροπή, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Η αίτηση να συνοδεύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου λήψης των αποφάσεών τους, ορίζοντας τον εκπρόσωπό τους (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος).

Καλούνται επίσης ενεργοί πολίτες και φίλαθλοι που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του Συλλόγου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του Συλλόγου, στο Στάδιο Βελεστίνου κατά τις απογευματινές ώρες (καθημερινά) και ηλεκτρονικά στο email: RigasFeraios@outlook.com.gr, μέχρι και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία με σφραγίδα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα μέλη της διοίκησης, να επισκέπτονται τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο σύλλογος μας (FB: Ρήγας Φεραίος & Ιnsτagram: rigas_feraios), καθώς, επίσης και στα τηλ. 24253-50213, 6944228731, 6977334914 και 6973494950).

Η αίτηση διατίθεται και ηλεκτρονικά στις ανωτέρω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου μας.