ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο σχεδιασμός εγκατάστασης αιολικού πάρκου θα επιφέρει μη αναστρέψιμη κατάσταση στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία

Ψήφισμα διαμαρτυρίας ενάντια στους σχεδιασμούς για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην ορεινή τους περιοχή εξέδωσαν κάτοικοι των Καναλιών
Ο σχεδιασμός εγκατάστασης αιολικού πάρκου θα επιφέρει μη αναστρέψιμη κατάσταση στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία

Η πληροφόρησή μας αναφορικά με το σχέδιο επικείμενης εγκατάστασης αιολικού πάρκου 80MW από την εταιρεία SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY AE και την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΙΚΕ στη κορυφογραμμή του Μαυροβουνίου στα Άνω Κανάλια και το Δάσος Καναλίων προκάλεσε σε εμάς, ως κατοίκους Καναλίων, σημαντική δυσαρέσκεια και αγανάκτηση.

Επιδιώκοντας να λάβουμε μαζική στάση απέναντι στο θέμα, δηλώνουμε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μόνο, όμως, όταν αυτές μπορούν να δεχτούν σωστή διαχείριση και εφαρμογή ως προς το σκοπό που προορίζονται, όταν είναι πραγματικά ανανεώσιμες και, κυρίως, όταν ωφελούν τον τόπο που τις φιλοξενεί.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει λάβει Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την ΡΑΕ και βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, περιλαμβάνει: 16 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ισχύος 5 MW και ύψους άνω των 150 μέτρων η καθεμία –(Α/Γ που υψομετρικά αντιστοιχεί σε ουρανοξύστη 60 ορόφων!).

Ο σχεδιασμός του εν λόγω έργου χωροθετείται στο εμβληματικό "Βουνό" των Καναλίων (όρος Μαυροβούνι), και εντάσσεται σε έκταση, μέρος της οποίας έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000. Η επικείμενη παρέμβαση στο όρος Μαυροβούνι προβλέπεται να ισοπεδώσει πολύ μεγάλο μέρος του Βουνού με απίστευτου μεγέθους εκσκαφές και δεκάδες χιλιάδες τόνους τσιμέντου για την πάκτωση των Α/Γ. Τεράστιες ποσότητες μπάζων θα κατακλύσουν τις πλαγιές και δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων -διαστάσεων λεωφόρου- θα οργώσουν το ανάγλυφο του Βουνού. Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου φαραωνικού – βιομηχανικού έργου για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία μας αναμένεται να είναι καταλυτικές και μη αναστρέψιμες. Σημαντικές από αυτές είναι οι εξής:

• Αποδυνάμωση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας, που παραδοσιακά αναπτύσσονται στην περιοχή, με ευρύτερη συνέπεια την μετανάστευση πολλών οικογενειών σε αστικές περιοχές για αναζήτηση εργασίας. Σημειώνεται πως δεκάδες ποιμνιοστάσια με χιλιάδες αιγοπρόβατα και αγελάδες, πιθανώς άγνωστα στους επενδυτές, βρίσκονται σε απαγορευτικές αποστάσεις με τις προτεινόμενες θέσεις.
• Επέκταση του ήδη υπάρχοντος -στην περιοχή- πλημμυρικού φαινομένου και μείωση του βαθμού αντιπλημμυρικής προστασίας. Τονίζεται πως η αποψίλωση δασικής βλάστησης διαμέσου της ανέγερσης των Α/Γ αλλά και της διαπλάτυνσης της οδοποιΐας για την μεταφορά τους θα δημιουργήσουν επιφάνειες που σε έντονες βροχοπτώσεις θα ενισχύουν την δημιουργία φερτών υλών και την εμφάνιση έντονων πλημμυρικών φαινομένων.
• Αφανισμός σημαντικών στοιχείων που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής δεδομένου ότι η εγκατάσταση των Α/Γ προορίζεται προς εγκατάσταση στη καρδιά του οικολογικού δικτύου Natura2000 και πιο συγκεκριμένα:
 σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), με κωδικό GR1420006 και ονομασία «Όρος Μαυροβούνι»,
 σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), με κωδικό GR1430007 και ονομασία «Περιοχή Ταμιευτηρίων Πρώην Λίμνης Κάρλας» και, τέλος,
 σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ) με κωδικό GR1420004 και ονομασία "Κάρλα -Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Νεοχώρι"

• Τσιμεντοποίηση τεράστιων εκτάσεων γης με βασική συνέπεια παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον: 1) την καταστροφή του μοναδικού βελανιδόδασους 1000 ετών και του πυκνού δάσους οξυάς αλλά και του αντίστοιχου οικοσυστήματος που αναπτύσσεται εντός αυτών, χωρίς αναστροφή και δυνατότητα αποκατάστασης και 2) την μείωση της κατείσδυσης οµβρίων υδάτων στο έδαφος, εμποδίζοντας έτσι την τροφοδοσία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και των πηγών.
• Διατάραξη των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και καταστροφή της υδρολογικής ισορροπίας της περιοχής. Κίνδυνος αλλοίωσης στα βάραθρα Δρακοπήγαδο και Χαροβράσια, τα πηγάδια, τις στέρνες και τις σουβάλες με νερό.
• Βίαιη διακοπή της μακραίωνης ιστορικής διαδρομής που παρουσιάζει ο πολιτισμός των Καναλίων και ταχεία καταστροφή των τουριστικών προοπτικών της περιοχής δεδομένου ότι το έργο σχεδιάζεται προς εγκατάσταση σε τόπο ιστορικής και υψηλής θρησκευτικής σημασίας (πληθώρα εκκλησιών) άρρηκτα συνδεδεμένης με τους Καναλιώτες αλλά και όλους τους δημότες του Δήμου μας και συνιστώντας τόπο συνάθροισης, κοινωνικής συνοχής και αναψυχής. Επισημαίνεται ότι η παρέμβαση στην τουριστική δραστηριότητα αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός πως η επικείμενη επιχείρηση του αιολικού πάρκου βρίσκεται κοντά σε οικισμούς χαρακτηρισμένους ως παραδοσιακούς, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους με τουριστική δραστηριότητα, επηρεάζοντας αρνητικά ένα πυκνό δίκτυο μονοπατιών από παλιά (λιθόστρωτα και μη) καλντερίμια.
• Αισθητική υποβάθμιση του τοπίου, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Αρκετοί είναι αυτοί που Σαββατοκύριακα και καθημερινές εγκαταλείπουν τις κοντινές μεγαλουπόλεις προκειμένου να απολαύσουν από κοντά τη σπάνια φυσική ομορφιά, που οι ανεμογεννήτριες-τέρατα στερούν από τους επισκέπτες.

Ο σχεδιασμός εγκατάστασης αιολικού πάρκου θεωρούμε ακράδαντα πως θα επιφέρει ευρύτερα μια μη αναστρέψιμη κατάσταση στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία.

Το "έργο" τέτοιων διαστάσεων θα επικυριαρχήσει και θα επισκιάσει ολόκληρη την περιοχή των Καναλίων.

Γνωστοποιούμε πως τα Κανάλια ορθώνουν αγωνιστικό ανάστημα ενάντια στην απειλή της οικολογικής και οικονομικής απαξίωσής της.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Είμαστε, ωστόσο, κάθετα αντίθετοι στην εγκατάσταση αυτών των πηγών ενέργειας σε σημεία που επιβαρύνουν δυναμικά το περιβάλλον της περιοχής μας και την ταυτότητα της κοινωνίας μας.

Οι κάτοικοι των Καναλίων εναντιωνόμαστε στο φαραωνικό, περιβαλλοντοκτόνο και βιομηχανικό αυτό έργο.

Σε αυτή τη γιγάντια βιομηχανική εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Κανάλια, οι Καναλιώτες δηλώνουν ΟΧΙ.