ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από τον Ιπποκράτη στους γιατρούς της Προεπαναστατικής Ελλάδας

Ομιλητής στην εκδήλωση του συλλόγου "Ο Ιπποκράτης στην Λάρισα" θα είναι ο Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος με θέμα "Η παρουσία του Ιπποκράτη στα ιατρικά κείμενα της Προεπαναστατικής εποχής"
Από τον Ιπποκράτη στους γιατρούς της Προεπαναστατικής Ελλάδας

Η εκδήλωση θα διοργανωθεί στον αύλειο χώρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 8.30 μ.μ. ενώ θα ακουστεί παραδοσιακή μουσική από τον Αποστόλη Κουβάρα και τον Κωνσταντίνο Σπανό.