ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Δημοτικό Συμβούλιο για Μ.Π.Ε. Χαλυβουργίας κι εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στα Άνω Κανάλια

Την Τρίτη 6 Ιουλίου και ώρα 20:00 συνεδριάζει μέσω ZOOM το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου
Δημοτικό Συμβούλιο για Μ.Π.Ε. Χαλυβουργίας κι εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στα Άνω Κανάλια

Αναλυτικά, τα θέματα ημερησία διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την ανοικτή πρόσβαση στην αυλή των σχολείων της Κοινότητας  Αερινού , για τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,  σύμφωνα με την 12/2021  απόφαση της Κοινότητας Αερινού.
   
  2. Λήψη απόφασης – Γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου,   σχετικά με την Πρόταση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , για την Ίδρυση του Γενικού Ενιαίου Λυκείου   Καναλίων.  (Σχετικό το 5680/30-06-2021   έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , με θέμα: «Αίτημα γνωμοδότησης Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ΓΕΛ Καναλίων (δια της ανάκλησης της ΥΑ κατάργησής του»).
   
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση  της 13ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρήγα Φεραίου .(Α.Ο.Ε. 125-2021)
   
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Χλόης , στον Αθλητικό Σύλλογο Βελεστίνου «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»  (Σχετική η 24-2021 Απόφαση Κοινότητας Βελεστίνου).
   
  5. Λήψη απόφασης για την επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων στο γήπεδο Χλόης (Σχετική η 25-2021 Απόφαση Κοινότητας Βελεστίνου).
   
  6. Λήψη απόφασης  για παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Αερινού , στον  Αθλητικό Σύλλογο Βελεστίνου «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»  (Σχετική η 13-2021 Απόφαση Κοινότητας Αερινού).
   
  7. Λήψη απόφασης σχετικά με την "Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας "ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που λειτουργεί στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας".
   
  8. Λήψη απόφασης  σχετικά με την  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας , ισχύος 48,5 MW, στη θέση "ΑΕΤΟΣ" Δ.Ε. Αλμυρού , Βόλου και Ρήγα Φεραίου, των Δήμων  Αλμυρού, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας .
   
  9. Συζήτηση και γνωμοδότηση, για την επικείμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου 25 ανεμογεννητριών (80MW), στα Άνω Κανάλια και το δάσος Καναλίων. (Σχετική η 5759/2-7-2021 αίτηση του δημοτικού συμβούλου κου Χρήστου Μωραϊτη) .
   
  10. Λήψη απόφασης  σχετικά με την "Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου "Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας , στη θέση "Μαυροβούνι", συνολικής ισχύος 80 MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα" του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κων. Παπαδάμ