ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

X. Πάσχος: Ούτε τα αυτονόητα...

Καθυστερήσεις σε απόφαση για κοπή δέντρου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου καταγγέλει ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Χαράλαμπος Πάσχος
X. Πάσχος: Ούτε τα αυτονόητα...

Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει παρθεί ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συν τη θετική εισήγηση της αρμόδιας γεωπόνου να κοπεί το εν λόγω δέντρο το οποίο έχει γύρει και ακούμπησε στην οικοδομή κι όμως ούτε αυτό δεν μπορούμε να τελειώσουμε.

Ούτε τα αυτονόητα...