ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

X. Πάσχος: Άλλα προβλέπει η μελέτη - Αυτό συνεπάγεται συνεχόμενες ζημιές

Με δήλωσή του και φωτογραφίες στο Facebook ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης σημειώνει πως η μελέτη του έργου στο Κεραμίδι προβλέπει μεγαλύτερο σκάψιμο για την αντικατάσταση των σωληνών ύδρευσης ρωτώντας... αν ακούει κι ελέγχει κανείς
X. Πάσχος: Άλλα προβλέπει η μελέτη - Αυτό συνεπάγεται συνεχόμενες ζημιές

Αναλυτικά, η κοινοποίηση του Χαράλαμπου Πάσχου