ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ενέκρινε την ίδρυση Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. το Δημοτικό Συμβούλιο

Σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε θετική απόφαση για την ίδρυση Πρότυπου ΕΠΑ.Λ στις εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας, ύστερα από σχετικό έγγραφο που είχε κοινοποιηθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου να εντάξει το ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου στα υπό ίδρυση πρότυπα σχολεία
Ενέκρινε την ίδρυση Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. το Δημοτικό Συμβούλιο

Άπαντες οι σύμβουλοι των δύο παρατάξεων, δημοτικής αρχής και μείζονος αντιπολίτευσης ψήφισαν θετικά με τον κ. Απόστολο Παπαϊωάννου της ΛΑΣ να διαφοροποιείται.

Η πραγματοποίηση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και το κεντρικό της ζήτημα δεν είχανε γίνει ευρέως γνωστά στην τοπική κοινωνία.

Ο πρόεδρος, Γιώργος Παπαδάμ, εισηγούμενος το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το σώμα ότι: Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου έχει υποβληθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας το παρακάτω έγγραφο με το οποίο ζητείται η θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ίδρυση Πρότυπου ΕΠΑ.Λ., στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου:

Συνεχίζοντας ο κ. Παπαδάμ, είπε ότι έχει κοινοποιηθεί στους δημοτικούς συμβούλους και το σχετικό κεφάλαιο του Νόμου 4763/2020 , που αναφέρεται στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια.

Τέλος πρότεινε τη λήψη θετικής απόφασης, για την ίδρυση του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. στις εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση να μη προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Ο Δήμαρχος, Δημήτριος Νασίκας, είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου και ανέφερε ότι είναι κυρίως σχολικό θέμα.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Χαράλαμπος Πάσχος, είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση για την ίδρυση Πρότυπου ΕΠΑ.Λ στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Απόστολος Παπαϊωάννου είπε τα εξής: Ο Νόμος ψηφίσθηκε με 158 θετικές ψήφους, έναντι 124 αρνητικών. Δεν ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί. Το έγγραφο της Δευτεροβάθμιας ζητάει τη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η προτεινόμενη ίδρυση Πρότυπου ΕΠΑ.Λ., γίνεται για να μπουν χορηγοί στα σχολεία.

Τέλος αφού αναφέρθηκε σε θέματα αξιολόγησης των μαθητών πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην το ψηφίσει.

Ο πρόεδρος είπε ότι δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη από την ίδρυση του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία και ενέκρινε την ίδρυση Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου με την προϋπόθεση να μην προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Τέλος, σημειώνεται πως σε περίπτωση που ιδρυθεί τελικά πρότυπο ΕΠΑ.Λ. στο Βελεστίνο η Α` Τάξη θα λειτουργήσει από τη σχολική χρονιά 2021-2022 και σταδιακά θα απορροφήσει το υπάρχον ΕΠΑ.Λ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.