ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στο Ριζόμυλο προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ

Νέο έργο προς δημοπράτηση με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 1η Ιουνίου 2021 ετοιμάζει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με την ενημέρωση
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στο Ριζόμυλο προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ
Εικόνα από το διαδίκτυο

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ και αφορά τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων στη κοινότητα Ριζομύλου, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων κατακλύσεων από όμβρια νερά σε αρκετούς δρόμους του οικισμού.

Το παρόν έργο αντιπλημμυρικής προστασίας περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ομβρίων στο μεγαλύτερο μέρος του οικισμού όπου σήμερα παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα πλημμυρών σε περιόδους έντονων βροχών.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει 5.322μ. αγωγούς ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος για διατομές Φ400 έως Φ600 και οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες για διατομές από Φ800-1000, σε δέκα διαφορετικούς συλλεκτήριους αγωγούς Ο-1 έως Ο-10, με τους κλάδους αυτών να αναπτύσσονται εντός του οικισμού και να καταλήγουν σε παρακείμενη τάφρο όπου και καλύπτουν έκταση 606 στρ. Οι αγωγοί θα συλλέγουν τα όμβρια από πολλαπλά σημεία εντός του οικισμού μέσω φρεατίων υδροσυλλογής, καθώς θα τοποθετούνται κατά μήκος του άξονα των δρόμων από τους οποίους διέρχονται ή παραπλεύρως αυτών σε περιπτώσεις που στον άξονα υπάρχουν άλλα υπόγεια δίκτυα ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, και θα συνδέονται μέσω τοπικών αγωγών με τους κεντρικούς αγωγούς. Θα τοποθετηθούν σε τέτοιο βάθος ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από τα υπερκείμενα φορτία των δρόμων και ταυτόχρονα η απορροή των ομβρίων από τα παράπλευρα φρεάτια υδροσυλλογής. Περιοριστικός παράγοντας στο βάθος τοποθέτησης των αγωγών είναι το βάθος των υφιστάμενων τάφρων και ρεμάτων εκβολής των ομβρίων.

Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται τα φρεάτια, οι χωματουργικές εργασίες, ο εγκιβωτισμός των αγωγών και επίχωση των ορυγμάτων, τα φρεάτια υδροσυλλογής με τη σύνδεση στο δίκτυο, η αποκατάσταση θιγόμενων έργων ύδρευσης και η πλήρης αποκατάσταση των πάσης φύσεως οδοστρωμάτων.

Ο  Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας δήλωσε: "Αξιοποιούμε ως Δημοτική Αρχή στο έπακρο κάθε πηγή χρηματοδότησης και παρακολουθούμε καθημερινά τα σύγχρονα και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία μόχλευσης που μπορεί ένας Δήμος να αξιοποιήσει όπως στην συγκεκριμένη κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης των ομβρίων στην τοπική κοινότητα Ριζομύλου όπου αξιοποιήσαμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υλοποιούμε  έργα και παρεμβάσεις απαραίτητες  για την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών του Δήμου Ρήγα Φεραίου.  

Η υλοποίηση του παραπάνω έργου όπως και όλων που καθημερινά σχεδιάζουμε, πέραν της χρησιμότητάς τους, θα στηρίξουν θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσουν μόχλευση στην τοπική οικονομία".