ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Φαρμακεία Φερών

Αποστολίνα Μαρία
Βελεστίνο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 24250 22548.


Γιανναδάκης Μανώλης
Βελεστίνο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 24250 22838.


Ευστρατίου Ευστρατία
Άγιος Γεώργιος Φερών
Τηλέφωνο φαρμακείου: 24250 22200.


Κίτσιου Αικατερίνη
Βελεστίνο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 24250 22022.


Παπακυριαζής Κυριαζής
Περίβλεπτο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 24250 51100.


Παπαποστόλου Γεώργιος
Βελεστίνο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 24250 22122.


Παπαστεργίου Δημήτριος
Βελεστίνο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 24250 24135.

 

Πληροφορίες

Φαρμακεία Φερών