ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου σε διαδικτυακή διακρατική συνάντηση Erasmus+

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τους μαθητές των άλλων σχολείων, παρουσίασαν τις εργασίες τους σχετικά με τις κοινωνικές αλλαγές στη χώρα τους από το 1970 έως σήμερα και συζήτησαν για τον αντίκτυπο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως μέσο επιρροής της κοινωνίας και του ανθρώπινου συναισθήματος - Επίσης, ανέλυσαν τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στη ζωή μας και στρατηγικές αντιμετώπισης της νέας κατάστασης
Το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου σε διαδικτυακή διακρατική συνάντηση Erasmus+

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Στεφανοβικείου συμμετείχαν την περασμένη εβδομάδα σε διακρατική συνάντηση σχολείων μέσω του διαδικτύου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229 με τίτλο "The Influence of Emotions in History- A New Tool for Citizenship". Στη δράση αυτή πήραν μέρος μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία και Σουηδία.

Η υλοποίηση του προγράμματος, στόχος του οποίου είναι να προωθήσει την καινοτομία στην εκπαίδευση, καθώς ασχολείται με την ανάλυση των ανθρώπινων συναισθημάτων και τον καταλυτικό ρόλο τους στην ιστορική εξέλιξη, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές μαθητών στην Ιταλία, Ελλάδα και Σουηδία καθώς και μία διακρατική συνάντηση των εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων σχολείων στο Albacete της Ισπανίας.

Εξαιτίας της πανδημίας και στο πλαίσιο αντιμετώπισης των υφιστάμενων εμποδίων στην υλοποίηση φυσικών κινητικοτήτων, η προγραμματισμένη ανταλλαγή μαθητών στη Νικομήδεια της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε εικονικά αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο ψηφιακός κόσμος στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τους μαθητές των άλλων σχολείων, παρουσίασαν τις εργασίες τους σχετικά με τις κοινωνικές αλλαγές στη χώρα τους από το 1970 έως σήμερα και σε μικρές ευέλικτες ομάδες χρησιμοποιώντας τον διαχωρισμό των συμμετεχόντων σε δωμάτια (Breakout  Rooms) συζήτησαν για τον αντίκτυπο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως μέσο επιρροής της κοινωνίας και του ανθρώπινου συναισθήματος. Επίσης, ανέλυσαν τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στη ζωή μας και στρατηγικές αντιμετώπισης της νέας κατάστασης.

Παρά το γεγονός ότι η εικονική πραγματικότητα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία ενός εκπαιδευτικού ταξιδιού, η εκπαιδευτική κοινότητα ως ζωντανός θεσμός αποδεικνύει την ικανότητα της να προσαρμόζεται σε κάθε συνθήκη και να συνεχίζει την μαθησιακή διαδικασία μέσω της τεχνολογίας.