ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δίκαιη ανακατανομή της γης ζητούν οι αγρότες στην λίμνη Κάρλα

Να υπάρξει τροποποίηση του νόμου για τη διανομή γης ζητούν οι κάτοικοι στα Παρακάρλια χωριά, προκειμένου να καλλιεργήσουν ξανά τα χωράφια τους
Δίκαιη ανακατανομή της γης ζητούν οι αγρότες στην λίμνη Κάρλα

Στις 20 Φεβρουαρίου αναρτήθηκε νόμος για αναδιανομή των εδαφών της λίμνης Κάρλας. Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση των αγροτών στα χωριά Καλαμάκι, Έλαφος και Αμυγδαλή, οι οποίοι ζητούν τροποποίηση του νόμου για να αλλάξει η μοριοδότηση. Οι παλιοί καλλιεργητές βλέπουν ότι χάνουν την δυνατότητα να σπείρουν την γη που τους δόθηκε το 1975. Με τον νόμο 40/61 του 2012 είχε παραχωρηθεί έκταση περίπου 6.500 στρεμμάτων στους καλλιεργητές. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, η γη θα διανεμηθεί σε συνεταιρισμούς, σε ανέργους, σε νέους έως 35 ετών, σε πτυχιούχους γεωτεχνικών σχολών, καθώς και σε επαγγελματίες αγρότες με αντίτιμο 5 ευρώ ανά στρέμμα και ανά καλλιεργητική περίοδο. Κάθε αγρότης θα παίρνει έως 100 στρέμματα, στα οποία θα περιλαμβάνεται και η γη που καλλιεργεί σήμερα, είτε ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη. Επίσης, σύμφωνα με την μοριοδότηση όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά.

Οι αγρότες καλλιεργούν κυρίως σιτάρι και βαμβάκι. Τα χωράφια που προήλθαν από την αποξήρανση της Κάρλας, έκτασης περίπου 78.000 στρεμμάτων, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, καθώς πλημμύριζαν συχνά, ενώ τα άλατα που είχαν συσσωρευτεί στο έδαφος δεν ευνοούσαν τις καλλιέργειες.

Η Βοιβηίδα-Κάρλα ένας επίγειος παράδεισος, το μυθικό βασίλειο του Άδμητου και της Άλκηστις, παρέμεινε ανέπαφη για χιλιετίες. Η λίμνη ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Μεσογείου, αποτελεί ένα οικοσύστημα μεγάλης βιοποικιλότητας, με οικονομική και κοινωνικο-πολιτιστική αξία. Η Κάρλα είχε αποξηρανθεί την δεκαετία του 1960, για την δημιουργία γεωργικής γης. Αυτό επηρέασε το μικροκλίμα της περιοχής, προκαλώντας αυξημένο παγετό, ρωγμές στη γη και χαμηλότερα επίπεδα υγρασίας. Η διείσδυση θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα οδήγησε σε χαμηλές γεωργικές αποδόσεις και, εν τέλει, στην εγκατάλειψη της γης. Έτσι, το 2010 άρχισε η αναδημιουργία της λίμνης, με άντληση νερού από τον ποταμό Πηνειό.

Δείτε το βίντεο:

πηγή: eertnews.gr