ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021 στο Γεωπονικό Γραφείο Ειρήνης Σερέτη!

Το πρόγραμμα θα βασιστεί στην δήλωση ΟΣΔΕ 2021, σας περιμένουμε να ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα εάν είστε δικαιούχος και να συντάξουμε το εξατομικευμένο επιχειρηματικό σας σχέδιο ανάλογα με το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που κατέχετε!
Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021 στο Γεωπονικό Γραφείο Ειρήνης Σερέτη!

Σερέτη Ειρήνη

Γεωπόνος – Μελετήτρια

Βελεστίνο Μαγνησίας

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021

Τα σημαντικότερα σημεία της πρόσκλησης είναι τα εξής:

Το ποσό της ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχει ο νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
 2. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το 18μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 3. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
 4. Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
 5. ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη.
 6. ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.
 7. ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2020, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.
 8. ∆εν έχει σύζυγο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή που τα έτη 2019 ή 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ ή είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ.
 9. ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 10. Κατά την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης έχει ολοκληρώσει, έχει απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρατιωτικής του θητείας.
 11. Το μέγεθος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, που θα δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2021, εκπεφρασμένο ως τυπική απόδοση, πρέπει να είναι από 14.000 έως 100.000 ευρώ.

Δεσμεύσεις Δικαιούχων:

Οι δικαιούχοι πρέπει να αυξήσουν την τυπική απόδοση της εκµετάλλευσής τους τουλάχιστον στα 18.000ευρώ κατά το έτος ολοκλήρωσης

Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού και να τη διατηρήσουν τουλάχιστον για μία τριετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Συνεπώς, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρήσουν συνολικά την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για επτά έτη.

Το γραφείο μας βρίσκεται στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων "Καρακίτσος Στέργιος",  στο Βελεστίνο έναντι Αγίου Μηνά! Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας προγραμματίστε το ραντεβού σας!

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973695712 και 2425022266.

Email: sereti.eirini@gmail.com

Βρείτε μας στο Facebook ΕΔΩ!