ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποχρεωτική η τοποθέτηση διακριτικού στους γεωργικούς ελκυστήρες

Πρατείνεται μέχρι 31-12-2021 η προθεσμία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τοποθέτησης εγκεκριμένου τύπου διάταξης προστασίας στους γεωργικούς ελκυστήρες τους
Υποχρεωτική η τοποθέτηση διακριτικού στους γεωργικούς ελκυστήρες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους κατόχους γεωργικών ελκυστήρων, που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21-5-1998 και δεν φέρουν εγκεκριμένου τύπου διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής, ότι παρατείνεται μέχρι 31-12-2021 η προθεσμία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τοποθέτησης εγκεκριμένου τύπου διάταξης προστασίας στους γεωργικούς ελκυστήρες τους, σύμφωνα με την απόφαση Γ3Β 173/44559/11-2-2021 του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται για τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές, ότι οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις, που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/Γ4/2366/27.5.2009 (Β΄ 1156) υπουργικής απόφασης "Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων".