ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ο Σύλλογος Γυναικών για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Αυτή η μέρα σηματοδοτεί τις θυσίες και τους αγώνες των γυναικών όλου του κόσμου, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Γυναικών "Υπέρεια Κρήνη"
Ο Σύλλογος Γυναικών για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Παράλληλα, προστίθεται πως η Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι τίποτα άλλο από μία υπενθύμιση, ότι οι γυναίκες πρέπει να γιορτάζουν κάθε μέρα

ΓΥΝΑΙΚΑ: Όνομα με σημασία

Γ: γεννά

Υ: υπομένει

Ν: νανουριζει

Α: αγανακτεί

Ι: ικανοποιεί

Κ: καμαρώνει

Α: ΑΓΑΠΑ