ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου που συνεδριάζει την Παρασκευή

Την ερχόμενη Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και μέσω της πλατφόρμας Zoom συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ρήγα Φεραίου
Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου που συνεδριάζει την Παρασκευή
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  2021, του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Ο.Ε.  23 /2020) 
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2020 του Δήμου Ρήγα Φεραίου»  (Α.Ο.Ε. 7-2021)   
  3. Λήψη απόφασης για την αίτηση του Συνεταιρισμού Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) , με την επωνυμία «ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ-ΚΕΡΑΣΙΑΣ» και τον Διακριτικό τίτλο «ΔΑ.Σ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ- ΚΕΡΑΣΙΑΣ» . (Σχετ. η 554/26-01-2021 Αίτηση και η 1 / 2021 Απόφαση Κοινότητας Κεραμιδίου) .
  4.   Λήψη απόφασης για την Κατανομή ποσού 40.570,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου , έτους 2021 (Α’ κατανομή). (Σχετική η 1 / 2021 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών , σε δημότη. 
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου και της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ,για το Έργο : ‘Ενεργειακή Αναβάθμιση Διώροφου κτιρίου του Πυροσβεστικού Σταθμού Παραρτήματος Β’ ΒΙΠΕ Βόλου Ν. Μαγνησίας. 
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης , μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού- Διοίκηση (ΟΑΕΔ), για το Έργο : «Αποπεράτωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Οικισμό του τ. ΟΕΚ «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι» 
  8.   Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της 118-2019 ΑΔΣ  με θέμα : «Αποδοχή & κατανομή  ποσού 254.200,00 €,  από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
  9. Λήψη απόφασης για την αίτηση της κας Λάππα Μαρίας του Δημητρίου , σχετικά με την  παροχή του νερού στο σταύλο της , σε σχέση με την χρήση ½ στρέμματος της ιδιοκτησίας της ως επέκταση αγροτικού δρόμου στην Κοινότητα Ριζομύλου. 
  10. Έγκριση υπογραφής σύμβασης Δήμου Ρήγα Φεραίου , με τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας –Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Δέλτα Πηνειού (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη) , για την υλοποίηση της Πράξης : «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας –Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Δέλτα Πηνειού ,για Δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών , ειδών και οικοτόπων», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Υποδομές  Μεταφορών , Μεταφορές και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του ΕΥΔ/ΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ (MIS5032679).