ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Απόκριες 1968 - Στο Κιούγκι

Παρέα νεαρών Βελεστινιωτών την περίοδο των Αποκριών στην περιοχή Κιούγκι (όπως πηγαίνουμε προς Αερινό στα δεξιά μας, στην μεγάλη Καμάρα)
Απόκριες 1968 - Στο Κιούγκι

Την Κυριακή της αποκριάς συνηθίζονταν να πηγαίνουν βόλτα στη συγκεκριμένη περιοχή-πλαγιά παρέες Βελεστινιωτών, όπου καθότανε, τρώγανε, τραγουδούσανε κ.τ.λπ.

Κιούγκι, πήλινος σωλήνας πάνω στις καμάρες που μετέφερε το νερό από το Κράνοβο με το υδραγωγείο να δημιουργείται επί τουρκοκρατίας, τον 17ο αιώνα.

Διακρίνονται, όρθιοι από αριστερά: Δημήτρης Αναγνώστου, Δημήτρης Σαββανάκης, Βάιος Καρακώστας (π.
Δημήτριος τώρα), Γιάννης Μπέλλας.

Καθιστοί, από αριστερά: Δημήτριος Γιάτσιος, Βασ. Τσιμπουκλής, Δημήτριος Καραμπερόπουλος και
Απόστολος Παπαγεωργίου.

Από το αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου

Πιο διαβασμένα