ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ερώτηση Παπανάτσιου για την αέρια ρύπανση

"Τα αποτελέσματα της έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρέπει να εξεταστούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πολλά ερωτήματα και καθυστερήσεις για τον έλεγχο της αέριας ρύπανσης στο Βόλο", αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση
Ερώτηση Παπανάτσιου για την αέρια ρύπανση

Όπως σημειώνεται, στην ερώτησή της η κ. Παπανάτσιου καταθέτει Συνοπτική Έκθεση για τη ποιότητα του αέρα στην πόλη του Βόλου όπως προέκυψε από την έρευνα  GreenYourAir του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με σκοπό να ενημερωθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες και η πολιτική ηγεσία ΥΠΕΝ επισημαίνοντας ότι ελπίζει ότι αυτό θα είναι η αρχή μιας επικοινωνίας των αρμόδιων υπηρεσιών του  ΥΠΕΝ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκειμένου τα ευρήματα της έρευνας να αξιολογηθούν και χρησιμοποιηθούν για την μείωση της αδιαμφισβήτητης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.

Η κ. Παπανάτσιου αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη του ΥΠΕΝ η έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς από τις απαντήσεις που έχει έως τώρα λάβει για το θέμα της αέριας ρύπανσης στο Βόλο  γίνεται αναφορά σε έναν μόνο σταθμό μέτρησης  του ΕΔΠΑΡ ο οποίος μετρά μόνο τα μικροσωματίδια PM10 και PM2,5 και κανένα άλλο ρύπο και ο οποίος δίνει μετρήσεις από τις οποίες βλέπουμε ότι υπάρχει συχνή υπέρβαση των μικροσωματιδίων PM2,5 αν και ο τελικός ετήσιος μέσος όρος δεν υπερβαίνει το ετήσιο επιτρεπτό όριο. Ωστόσο, υπάρχουν ημέρες που στη ουσία o Βόλος πνίγεται από την υψηλή συγκέντρωση  μικροσωματιδίων και ενδεχομένως άλλων ρύπων  για τους οποίους όμως δεν υπάρχει επίσημη καταμέτρηση.

Στη συνέχεια η κ. Παπανάτσιου σημειώνει ότι παρατηρείται πολύ μικρή εξέλιξη στις δράσεις που έχουν αναληφθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να ελεγχθεί η ατμόσφαιρα του Βόλου και να εγκατασταθούν καινούργιοι και πληρέστεροι σταθμοί μέτρησης της αέριας ρύπανσης όπως περιγράφονται στην από ενός έτους (2/2020) απάντηση του ΥΠΕΝ. Πιο συγκεκριμένα μόλις τον Ιανουάριο του 2021 (ένα χρόνο μετά) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την προμήθεια δύο σταθμών μέτρησης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου μέσω του ΕΣΠΑ  2016-2020 ενώ  αγνοείται η εξέλιξη της αντικατάστασης του υπάρχοντος σταθμού μέτρησης αέριας ρύπανσης με νέο (που θα περιλαμβάνει και αναλυτές) και που χρηματοδοτείται  από το Πράσινο Ταμείο κόστους 120.000 ευρώ αλλά και η προμήθεια νέου σταθμού με χρηματοδότηση πάλι από το Πράσινο Ταμείο κόστους 148.000 ευρώ, σύμφωνα πάντα με την εν λόγω απάντηση. Επιπλέον αγνοείται η τύχη του δεύτερου σταθμού στο χώρο της πρώην ΔΕΣΕ, ο οποίος εκείνη την περίοδο  ήταν σε φάση αναβάθμισης, βαθμονόμησης και συντήρησης και αναμενόταν άμεσα η λειτουργία του.

Εντύπωση επιπλέον προκαλεί η καθυστέρηση στην εξέλιξη του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης των επιπτώσεων των εκπομπών αέριων ρύπων από βιομηχανίες της περιοχής με τη μέθοδο της ολφακτομετρίας, καθώς πρόκειται για έργο που έχει ανακοινωθεί από τον 9/2019 και μόλις τον 10/2020, σύμφωνα με δημοσιεύματα,  υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο ενώ στην απάντηση του Υπουργού ΥΠΕΝ κ. Σκρέκα κατά τη συζήτηση της πρόσφατης επίκαιρης ερώτησης (1/2/2021) του Τομεάρχη Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. κ. Σ. Φάμελλου, αναφέρεται ότι ακόμη δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση!

Ακόμα όμως μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι από τα στοιχεία που επιτέλους λάβαμε μετά από απανωτές επανακαταθέσεις σχετικών ερωτήσεων και τη συζήτηση της εν λόγω πρόσφατης επίκαιρης ερώτησης συμπεραίνεται ότι η ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Σώμα Επιθεώρησης Β. Ελλάδος του ΥΠΕΝ μετά από σχετικούς ελέγχους της 27ης Σεπτεμβρίου 2018 και της 12ης Οκτωβρίου 2018 που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας παραγωγής χάλυβα "Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ" διαπίστωσαν ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος απαγωγής και επεξεργασίας των αέριων αποβλήτων της εγκατάστασης, έντονη δυσοσμία και διαφυγή μεγάλων ποσοτήτων καπναερίων που προσομοιάζουν με την οσμή που παρατηρείται στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου τις μεταμεσονύκτιες και πρωινές ώρες, χωρίς εως τώρα να έχει επιβληθεί καμία κύρωση και κανένα μέτρο για την διακοπή της εν λόγω λειτουργίας.

Τέλος η κ. Παπανάστιου αναφέροντας ότι η επιστημονική κοινότητα πρέπει να μην αγνοείται από τη πολιτική ηγεσία αλλά τα ευρήματα της να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, πρακτική που ακολουθήθηκε  στη διαχείριση της Πανδημίας, και ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Βόλο είναι αδιαμφισβήτητη καθώς σύμφωνα με τη μελέτη του πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των ημερών όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση μικροσωματιδίων με την αύξηση των  καρδιολογικών και αναπνευστικών περιστατικών  που επίσημα καταγράφονται στο Νοσοκομείο του Βόλου, θέτει τα παρακάτω ερωτήματα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  1. Θα λάβει σοβαρά υπόψη του την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τις προτάσεις που καταθέτει σχετικά με τον έλεγχο της αέριας ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου; Προς διευκόλυνση επισυνάπτουμε συνοπτική έκθεση  για τη  ποιότητα του αέρα στην πόλη του Βόλου - Περίοδος Αναφοράς 01/03/19-29/02/20 όπως μας δόθηκε από τον υπεύθυνο του Προγράμματος καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ. Δρ. Γ. Σαχαρίδη.
  2. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα του εν εξελίξει προγράμματος διερεύνησης της χημικής σύστασης και της προέλευσης της δυσοσμίας στο Βόλο που εκπονείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης; Πότε θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και πότε προγραμματίζεται ανακοίνωση των αποτελεσμάτων;
  3. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να επισπευσθούν οι δράσεις που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για να εγκατασταθούν μετρητές αέριας ρύπανσης για όλους τους ρύπους και να ταυτοποιηθούν οι πηγές δυσοσμίας και αέριας ρύπανσης στο Βόλο;
  4. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες προμήθειας και εγκατάστασης όλων των μετρητών αέριας ρύπανσης που αναφέρονται σε παλαιότερες απαντήσεις από το 2019 και μετέπειτα του ΥΠΕΝ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας; Πότε θα ολοκληρωθεί η προμήθεια των σταθμών και θα τεθούν αυτοί σε λειτουργία; Θα είναι διαθέσιμες οι μετρήσεις από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να υπάρχει έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών;
  5. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης των επιπτώσεων των εκπομπών αυτών με τη μέθοδο της ολφακτομετρίας; Έχει υπογραφεί η σύμβαση με ανάδοχο ή όχι; Ποιος ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου και πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα;
  6.  Σε ποιες ενέργειες θα προβεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία ώστε να χρηματοδοτηθεί η πόλη του Βόλου από τα ανάλογα προγράμματα με σκοπό να περιοριστεί η αέρια ρύπανση και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα;
  7.  Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να επιβάλλονται άμεσα μέτρα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διαπιστωμένα ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και να επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις ώστε να προστατευθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου;
  8. Ποια πρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει για τις υπόλοιπες πηγές ρύπανσης που επιβαρύνουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο;