ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημόσια παροχή ίντερνετ σε σημεία του Δήμου

Στην εγκατάσταση ασύρματων σημείων σύνδεσης Wii-Fi στις κεντρικές πλατείες Ριζομύλου, Στεφανοβικείου και Καναλίων, όπως επίσης και σε κεντρικές πλατείες και χώρους άθλησης του Βελεστίνου μέσω του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου
Δημόσια παροχή ίντερνετ σε σημεία του Δήμου
Photo: VectorStock

Συγκεκριμένα, μέσω της πρωτοβουλίας WiFi4EU προωθείται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία σε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όσον αφορά το πρόγραμμα, προσφέρει στους Δήμους την οικονομική δυνατότητα να εγκαταστήσουν σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες. Ο κάθε Δήμος επιλέγει τα κέντρα της τοπικής δημόσιας ζωής για τα οποία θα αγοραστεί και θα εγκατασταθεί ο αντίστοιχος εξοπλισμός.

"Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου επιλέχθηκε από το πρόγραμμα WiFi4EU μετά από στοχευμένες διαδικασίες στις οποίες προβήκαμε ως Δημοτική Αρχή και αξιοποιούμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εγκατάστασης εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, ώστε πολλά σημεία του δήμου να έχουν δωρεάν διαδικτυακή προσβασιμότητα, προκειμένου να καλύπτονται καθημερινά οι ανάγκες συνδεσιμότητας, αναφέρει Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτριος Νασίκας, για να προσθέσει: "O Δήμος μας θα συνεχίσει να παρέχει στους Δημότες, ελεύθερο δίκτυο και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες με στόχο την αναβάθμιση και ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τοπικής οικονομίας.  Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε διαρκώς προς όφελος των δημοτών κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, αποφέροντας ουσιαστικά έργα στην περιοχή μας»".