ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Timeo Danaos et dona ferentes

Δηκτική ανακοίνωση από τον επικεφαλής της ΛΑΣ Ρήγα Φεραίου, Απόστολου Παπαϊωάννου, που αντιπαραβάλλει την επίσκεψη του Δημάρχου στο Υπουργείο Εσωτερικών με εικόνες εγκατάλειψης, όπως τονίζει κι επικίνδυνα σημεία στο Αθλητικό Κέντρο Ριζομύλου
Timeo Danaos et dona ferentes

Αναλυτικά: